cover Wegwijzer Circulair Inkopen

Wegwijzer Circulair Inkopen

De Wegwijzer Circulair Inkopen verzamelt de beschikbare kennis, tips en voorbeelden rond circulair inkopen. De tool is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces.

Hij is samengesteld door MVO Nederland en PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het Nederlands ministerie van Economische Zaken.

De wegwijzer moet inkopers helpen om circulariteit (hergebruik van grondstoffen, materialen en componenten) te integreren in het inkoop- en aanbestedingsproces.

De tool bevat handvaten om op strategisch niveau beslissingen te nemen. Daarnaast helpt hij ook om op uitvoerend niveau concrete stappen zetten.

Verschillende circulaire oplossingen

Volgens de ontwerpers is de wegwijzer geen 'one size fits all’ uniforme oplossing

Net omdat circulair inkopen een opkomend vakgebied is. Nog niet alles is uitgekristaliseerd. Daarom zijn er verschillende circulaire oplossingen en contractvormen voor verschillende productgroepen.

Input van bedrijven

Het instrument kwam tot stand mede dankzij de input van: Alliander, Bureau Toonbank, Circle Economy, Convent Capital, Copper8, Corvers, CRH, De Lage Landen, Deloitte, EcoChain, Gemeente Almere, Humanagement, Interface, Kirkman Company, Metabolic, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, MWH Global, NEVI, Optimal Planet, OVG, Provincie Utrecht, Polre Advisory, Rabobank, Rendemint, Rijkswaterstaat, RVO.nl, Triodos Bank, TurnToo en Van Gansewinkel.