VKW Metena lanceert instrument voor strategisch stakeholderengagement

Met dit 'Sleuteltraject voor strategisch stakeholderengagement' reikt VKW Metena een instrument aan om in het eigen bedrijf aan de slag te gaan. Het sleuteltraject betrekt stakeholders in de strategische verduurzaming van de organisatie door middel van dialoog.

'Stakeholderengagement, sleutel tot een duurzame strategie' is de nieuwste beleidsnota van VKW Metena. Auteur Jochanan Eynikel gaat in op de vraag wat stakeholders zijn en wat hun belang is. VKW Metena ontwikkelde naast de beleidsnota tevens een sleuteltraject om concreet aan de slag te gaan.

Cocreatie als leidraad

Met het 'Sleuteltraject voor strategisch stakeholderengagement' kunnen bedrijven aan de slag gaan om stakeholders te betrekken in de strategische verduurzaming van de organisatie door middel van dialoog. Het bouwt ook voort op varianten van bestaande en eigen methodieken zoals de waardentoets. De leidraad doorheen het hele proces is cocreatie. Stakeholders worden daarbij als volwaardige partners beschouwd.

VKW Metena pretendeert niet dat dit traject de enige vorm van stakeholderengagement is. Wel biedt het een model waarmee organisaties aan de slag kunnen of waardoor men zich kan laten inspireren", aldus auteur Jochanan Eynikel.

U kunt hier de beleidsnota downloaden.