Tools om arbeidsomstandigheden in de productieketen te verbeteren

Het verzekeren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden bij onderaannemers is een grote – en vaak complexe – uitdaging voor heel wat bedrijven met internationale productieketens. Hoe het mis kan lopen, werd onlangs schrijnend duidelijk met de tragedie in Bangladesh. UN Global Compact ontwikkelde verschillende handige instrumenten die hulp bieden om gezonde en veilige arbeidsstandaarden te implementeren en onderhouden.

“Hoewel de recente incidenten vooral betrekking hebben op de kledingindustrie, zijn de problemen systemisch”, zegt Georg Kell, UN Global Compact Executive Director. “Belangrijk is dat de producerende industrieën respect verzekeren voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden en zich toeleggen op het verduurzamen van hun productieketen. Enkel zo kunnen dergelijke incidenten in de toekomst worden vermeden.”

Uit haar jaarlijkse implementatiesurvey bij bedrijven, concludeerde Global Compact dat bedrijven moeite ondervinden met het ondersteunen en aansporen van leveranciers om duurzame principes toe te passen in de productieketen. Slechts een minderheid van de bedrijven verklaart leveranciers bij te staan met het opstellen van doelen (18%), te belonen voor hun duurzame inspanningen (15%) en te begeleiden via verbeterplannen (16%).

Global Compact ontwikkelde een serie instrumenten die bedrijven helpen om deze uitdagingen aan te pakken:

  • De recent gelanceerde nota Occupational Safety and Health in the Supply Chain, ontwikkeld in samenwerking met Better Work (ILO/IFC), bevat advies voor bedrijven en hun leveranciers om arbeidsveiligheid- en gezondheid te verbeteren. Verder komen praktijkvoorbeelden van individuele bedrijven aan bod, alsook beschrijvingen van samenwerkingen, initiatieven en interessante hulpbronnen.

   Klik hier voor het instrument.

  • Bedrijven kunnen deelnemen aan een online discussieforum over veiligheid en gezondheid, met name het Human Rights and Business Dilemmas Forum. Hier worden de uitdagingen besproken die multinationals tegenkomen tijdens hun inspanningen om mensenrechten te ondersteunen in opkomende economieën. Het Forum voorziet ook in praktijkvoorbeelden en bronnen om deze uitdagingen aan te gaan.

   Klik hier voor het instrument.

  • Allerlei bronnen omtrent productieketenmanagement zijn te vinden op de Global Compact website, inclusief het Resources and Practices portal, een one-stop-shop voor bedrijven op zoek naar informatie over duurzame productieketens.

   Klik hier voor het instrument.