Foutmelding

Er is een ongeldige keuze vastgesteld. Neem contact op met de websitebeheerder.
natuurgebied met water

Water

Bij de uitbating van een bedrijf krijgt men te maken met verschillende types waterstromen. Zowel de vorm van het waterverbruik binnen de onderneming als het duurzaam beheer van de bedrijfsterreinen (de parking, braakliggende stukken grond en tuin, etc.) kunnen onderdeel vormen van een MVO-beleid. Of het nu om een productiebedrijf, een kantoorgebouw of een loods voor logistiek transport gaat, op zijn minst is er water nodig voor de sanitaire voorzieningen.

Maar ook voor heel wat andere toepassingen kan water nodig zijn. Bij het gebruik van water is er keuze uit verschillende soorten waterbronnen: leidingwater, regenwater, grondwater, oppervlaktewater, grijswater.

Waar men zich meestal niet zo van bewust is, is het feit dat elk van deze waterstromen het voorwerp is van een specifieke regelgeving die een duurzaam gebruik in Vlaanderen voorop stelt.

Na het gebruik eindigt elk water (dat niet verdampt of opgenomen wordt in een product) uiteindelijk als afvalwater dat geloosd moet worden. Ook deze lozing is opnieuw gebonden aan een eigen regelgeving. Voor een bedrijf vraagt het dan ook heel wat kennis om deze verschillende regels goed toe te passen. Daarnaast vereist het heel wat kunde om het water als grondstof eco-efficiënt in te zetten en te beheren en te evolueren naar een gesloten waterkringloop. Soms kan een bedrijf zelfs een netto-bijdrage leveren aan zuiver water.

Misschien kan de eco-efficiëntiescan u helpen om watergebruik te verminderen? Lees zeker ook eens de themapagina 'Duurzaam Materiaalgebruik'.

Bron

beeld duurzaamheidsroadmap Fevia
Nieuws van 9 augustus 2022

Om de veerkracht van de sector te versterken en de vele uitdagingen het hoofd te bieden, lanceerde Fevia - de federatie van de Belgische voedingsindustrie - een nieuwe duurzaamheidsroadmap rond de vraag 'Wat eten we morgen?'.

green deals omgeving voor de toekomst
Nieuws van 21 juni 2022

Met de projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’ ondersteunt het departement Omgeving initiatiefnemers van Green Deals bij de voorbereiding van slagkrachtige Green Deals die werken aan uitdagingen in verband met gebiedsgericht verdichten en vergroenen, verduurzamen van de verspreide bebouwing en het versterken van ecosystemen.

brug2
Interview

Studiebureau SBE uit Sint-Niklaas heeft meer dan 30 jaar ervaring en een multidisciplinair team van 200 ingenieurs, BIM (Building Information Model)-designers en architecten. Ze willen de infrastructuur van morgen ontwerpen. Jan Thomas vormt samen met zijn broer Koen de tweede generatie van het familiebedrijf en licht hun duurzaamheidsbeleid toe.

droge grond - groene scheut
Nieuws van 19 mei 2022

VLAIO geeft opnieuw steun aan kmo‘s die water willen besparen of droogte bestrijden. Via de 'Blue Deal' kunnen zij een subsidie krijgen voor acties die waterverbruik verminderen, regenwater bufferen of water hergebruiken via zuivering.

beeld uit reeks a confession of colour
Nieuws van 27 april 2022

De textielindustrie is een van de meest vervuilende sectoren ter wereld. De grootste boosdoener blijkt synthetische textielverf. Kunnen ontwerpers en onderzoekers het tij keren met kleurrijke alternatieven? Die vraag beantwoorden fotograaf Sarah Van Looy en journalist Sarah Vandoorne tijdens de expo Kleur Bekennen op het Design Fest Gent.

Terug naar boven