Twee mannen zijn aan het armworstelen

Stakeholders

Ondernemingen maken deel uit van de samenleving. Ze vormen geen geïsoleerde instituties, maar beïnvloeden en worden beïnvloed door tal van groepen en individuen. Dit noemen we de stakeholders of belanghebbenden van de onderneming. Het gaat in eerste instantie om aandeelhouders, personeel, klanten en leveranciers en verder om de lokale buurt, de regio, overheden, sectorfederaties, sociale partners, ngo's, de media,... Tenslotte is ook het milieu een stakeholder.

Luister

Overleg en dialoog met de stakeholders is een essentieel onderdeel van MVO. Identificeren, luisteren naar en betrekken van stakeholders staan centraal als een organisatie zich wil toeleggen op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hun invloed en belangen in kaart brengen en daar vervolgens rekening mee houden heet stakeholdermanagement.

...naar alle soorten stakeholders

MVO betekent dat u niet alleen rekening houdt met de interne stakeholders (werknemers, managers, aandeelhouders) maar ook met de externe (ngo's, onderwijs, burgers, politiek overheden, leveranciers, klanten en consumenten).

Marktgerelateerde stakeholders zoals klanten, aandeelhouders en toeleveranciers hebben een directe invloed op de economische positie van het bedrijf. Niet-marktgerelateerde stakeholders zoals milieuorganisaties en omwonenden hebben dit niet. Heel wat acties uit andere thema's zijn expliciet gericht op deze diverse groep stakeholders.

De directe belangen van stakeholders kunnen soms strijdig zijn met het algemeen maatschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan de lokale weerstand die windmolenparken, vuilverbranding of ondergrondse CO2-opslag kunnen opwekken.

...en start een dialoog

Gaat u met mvo aan de slag? Doe dit dan in overleg met uw belangrijkste stakeholders. Dit overleg wordt een stakeholderdialoog genoemd.

Bronnen en instrumenten

Praktijkvoorbeeld

Pro Natura is een netwerk van 2 vzw’s en een CVBA met Sociaal Oogmerk, samen goed voor 155 werknemers. Via innovatieve projecten stimuleert Pro Natura zinvol groen werk in diverse regio’s en biedt ze tewerkstelling, opleiding en werkervaring aan mensen die moeilijk een job vinden in het klassieke arbeidscircuit. In 2013 nam Pro Natura deel aan de IkMVOok...

kantoorbeeld
Praktijkvoorbeeld

BMA Ergonomics startte in 1988 als BioMechanisch Adviesbureau (vandaar ook de latere benaming BMA). De constatering van weinig goede ergonomische bureaustoelen leidde na jaren van wetenschappelijk onderzoek in 1996 tot de eigen ontwikkeling en productie van de inmiddels heel succesvolle Axia beeldschermstoel.

gerecycleerde kunststof korrels
Praktijkvoorbeeld

Van Werven Recycling Plastics is een recyclagebedrijf met een stevige missie. Zij willen dat producenten en consumenten grondstoffen anders én meer doordacht gaan gebruiken. “Afvalstromen sorteren en recycleren vraagt om een enorme nauwkeurigheid. Dat kunnen we niet alleen”, vertelt Peter Brughmans, adviseur bij Van Werven Recycling Plastics.

kantoor Qframe
Praktijkvoorbeeld

Het Kontichse Qframe schrijft software op maat op basis van het .Net (spreek uit dotNet) framework van Microsoft. Het bedrijf plaatste de jongste jaren veel vraagtekens bij een zakenwereld die enkel interesse toont in de maximalisatie van de winst en van de output per werknemer en daarbij de ogen sluit voor afval, vervuiling, uitputting van grondstoffen,...

Terug naar boven