Vrouwen bekijken opgehaalde kledij

Ontwikkeling van werknemers

Competentieontwikkeling is het proces van het verwerven van nieuwe bekwaamheden die nodig zijn om bepaalde handelingen te verrichten in een specifieke context. (Mulder, 2002)

Wanneer maatschappelijk verantwoord ondernemen de context is, betekent dat een innovatie die eisen stelt aan de betrokken ondernemers en medewerkers in ondernemingen. Het vraagt inzicht in duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en zorgvuldig omgaan met mensen in het kader van georganiseerde arbeid.

Ondernemers en medewerkers moeten de gevolgen leren inzien van hun handelen in een groter verband, bijvoorbeeld binnen de gemeenschap waarin zij werken, de toekomst van deze gemeenschap, maar ook buiten de eigen gemeenschap.

Competentieontwikkeling heeft altijd een win-winsituatie tot resultaat. Zowel de individuele medewerker, het team als de organisatie gaan ermee vooruit. Levenslang leren en bijblijven met nieuwe trends en ontwikkelingen (waaronder mvo) is een must in onze hedendaagse maatschappij.

zwart vlak
Column

2020 is een bewogen jaar. Naast de coronacrisis zet ook de 'Black Lives Matter'-beweging de wereld in beroering.  Hoe ga je hier als organisatie mee om? Hoe verklaar je je online al dan niet solidair? Een vraag die ook mij stevig bezighield. Wat is de impact van #blackouttuesday op een organisatie? (Lees hier de inleiding op deze column.)

Column

Hier deelt Jan Bossuyt zijn ervaringen met jou over het waardengedreven bedrijfsleven. Dit is de derde column van zijn hand.  In de vorige bijdrage kon u kennis maken met zijn doorleefde kijk op bedrijfswaarden en hoe jij ze uiterlijk kan waarnemen in het beleid, de beslissingen, de houding en het gedrag van de leiding. 

Column

Jan Bossuyt maakt dankbaar gebruik van het aanbod van MVO Vlaanderen om zijn ervaringen in het waardengedreven bedrijfsleven met jou te delen via deze column. Dit is de tweede van een handvol bijdragen.  In de eerste bijdrage kon u kennis maken met Jan Bossuyt, zijn loopbaan en zijn gedrevenheid. 

Terug naar boven