Vergadering met verschillende mensen waarbij afspraken gemaakt worden

MVO-communicatie

Het toenemende belang van mvo weerspiegelt zich ook in de bedrijfscommunicatie. Steeds meer bedrijven communiceren over hun maatschappelijk verantwoorde praktijken en gaan daarover in dialoog met hun stakeholders. Daarbij speelt de interne communicatie een belangrijke rol voor de gedragenheid van het mvo-thema bij de werknemers. Externe communicatie kan via de diverse kanalen waarover een bedrijf beschikt. Transparantie en eerlijkheid dienen hier centraal te staan om het risico op greenwashing of windowdressing te minimaliseren.

Interne mvo-communicatie

Interne communicatie over mvo is belangrijk om interesse bij het personeel op te wekken en hen te betrekken, om iedereen op mvo af te stemmen en om het personeel te motiveren. Werknemers zijn belangrijke ambassadeurs voor het mvo-beleid van het bedrijf. De werknemers kunt u op verschillende manieren over mvo informeren:

 • Personeelsblad, interne nieuwsbrief, … : intern zijn het personeelsblad en de nieuwsbrief belangrijke media om verslag te doen over mvo-activiteiten en het personeel te motiveren.
 • Gedragscode: de interne visie op mvo en bijhorende gedragsregels kunnen worden opgenomen in de gedragscode die nieuwe medewerkers krijgen uitgereikt. Ook voor het bestaande personeel blijft deze code een leidraad.
 • Intranet: het intranet is geschikt voor de publicatie van gedragsregels en verslagen van mvo-activiteiten. Er wordt best voorzien dat medewerkers feedback of ideeën kunnen geven.
 • Personeelsbijeenkomst: tijdens een personeelsvergadering of -evenement kan de directie toelichten waarom ze bepaalde mvo-activiteiten onderneemt en wat daarvan de gevolgen zijn. 
 • Ideeënbus: via een (online) ideeënbus kunnen werknemers nieuwe ideeën aanreiken of tips om bestaande initiatieven te verbeteren.

Externe mvo-communicatie

Omdat de mvo-communicatie zo sterk verbonden is met het mvo-beleid, overlappen de voordelen van beide thema's zeer sterk:

 • een betere reputatie bij de verschillende stakeholders van de onderneming;
 • een sterkere concurrentiële positie;
 • een grotere tevredenheid, motivatie en loyaliteit bij de werknemers;
 • een grotere aantrekkingskracht op potentiële werknemers;
 • een grotere aantrekkingskracht op investeerders;
 • versterkte loyaliteit bij klanten;
 • een betere financiële bedrijfsprestatie;
 • positieve publiciteit en media-aandacht.

Tegenwoordig grijpen bedrijven steeds vaker naar een duurzaamheidsverslag om de dialoog met de stakeholders te structureren. 

Neem informatie over uw mvo-strategie ook op in uw reguliere jaarverslag. Zeker voor grotere bedrijven is dit de trend. Op deze manier maakt u duidelijk wat het verband is tussen financiële en niet-financiële prestatieindicatoren.

Een bedrijf beschikt over verschillende communicatiekanalen om rond dit thema in dialoog te gaan.

 • Publieksruimte: organisaties die over een inkomhal, receptie of wachtkamer beschikken kunnen fotocollages of affiches over hun mvo-activiteiten ophangen of brochures ter beschikking stellen.
 • Perscontacten: via persberichten kan de pers mvo-activiteiten oppikken zodat u meteen een groot publiek bereikt. 
 • Arbeidsmarktcommunicatie: organisaties die hun sociaal engagement opnemen in hun personeelsadvertenties trekken zo gelijkgezinde werknemers aan.
 • Website: de website vormt een zeer belangrijke bron van informatie voor de verschillende stakeholders. Hij leent zich dan ook uitstekend om uitgebreide toelichting te geven bij de verschillende mvo-activiteiten.
 • Sociale media: via sociale media komt uw bedrijf in direct contact met zijn stakeholders. U kunt hen informeren over recente ontwikkelingen. Ook andersom stellen de verschillende sociale media kanalen bedrijven in staat om op de hoogte te blijven van wat er leeft bij hun stakeholders. 
 • Productverpakking en verkoopfolders: bedrijven kunnen hun mvo-activiteiten communiceren via productverpakking, verkoopfolders en communicatie in verkooppunten.
 • Reclamecampagne: ten slotte kunnen ondernemingen hun mvo-activiteiten ook aankaarten in een reclamecampagne. 

Bronnen

 • Waardenburg Marten (2001) Communicatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Be good and tell it (p. 61-75)
 • Geerardyn Aagje (2006) Het goede doel als thema in de externe communicatie. Bedrijfscommunicatie met een sociaal gezicht? (KULeuven, doctoraatsproefschrift)
 • Gids voor doeltreffende communicatie (Europese Commissie) (p. 10-16)
 • De website van MVO Nederland

2BeFutureFit alliantie

Welkom bij kinderdagverblijf La Primavera!...

Adjuncts

Adjuncts is een erkende multidisciplinaire business partner voor praktijkgericht advies omtrent Kwaliteit, Veiligheid, Milieu, Maatschappelijk...

Expertise
Kwaliteit, Veiligheid, Milieu, Maatschappelijk Ondernemen en Duurzaamheid.

ALSICO NV

Alsico heeft als confectiespecialist meer dan 80 jaar ervaring in het vervaardigen van werk -en beschermkleding. Alsico is een vaste waarde binnen...

Expertise
Kwaliteitskleding, industrieel wasbaar, eigen productiesites, recycling programma, GRI rapport

Annelies Poppe

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in de lift. Met recht en rede, want we zijn met zijn allen verantwoordelijk voor een duurzaam...

Expertise

We Wow You biedt ondersteuning bij het opzetten van een MVO-beleid: uitdagingen in kaart brengen,...

Arbeid & Milieu vzw

Arbeid & Milieu vzw (A&M) wil een toekomstbestendige economie realiseren waarin de grenzen van de ecologische draagkracht van de aarde én...

Expertise

A&M heeft expertise in het verbinden van sociale en ecologische vraagstukken in relatie tot...

Axudo

Axudo wil organisaties succesvoller maken door maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun DNA op te nemen!

Expertise

Ik ben een enthousiaste en gedreven process analist die haar kennis van processen en systemen wil...

Terug naar boven