Foutmelding

Er is een ongeldige keuze vastgesteld. Neem contact op met de websitebeheerder.
vrijwilligers op een festival

Maatschappij en buurt

Ondernemingen maken deel uit van de samenleving. Ze vormen geen geïsoleerde instituties, maar beïnvloeden en worden beïnvloed door tal van groepen en individuen. Een onderneming zal niet performant kunnen zijn op zowel economisch, sociaal en milieugebied als ze de noden en verwachtingen van de haar omringende samenleving en haar stakeholders of belanghebbenden: klanten, werknemers, overheden, NGO's, investeerders, vakbonden en leveranciers, maar ook omwonenden en de media. 

Maatschappij

Bedrijven investeren steeds meer expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving en in overleg met de samenleving. Het levert niet altijd financiële winst op, maar de voordelen zijn niet in geld uit te drukken. Daarom wordt er gesproken van Social Return on Investment. Denk aan goodwill ten aanzien van het bedrijf, minder ziekteverzuim en betrokken medewerkers. Sommige ondernemers gaan ook aan de slag en ontwikkelen een nieuw bussinesmodel om een maatschappelijke uitdaging op te vangen. Lees meer over betrokkenheid bij de maatschappijsamenwerkingsverbanden en sociaal ondernemerschap.

Buurt

Bedrijven worden wel vaker in verband gebracht met pijnpunten als bijvoorbeeld lawaai- en geurhinder of mobiliteitsproblemen. Een bedrijf heeft veel invloed, meer zelfs dan een doorsnee gezin en kan dat positief, negatief of neutraal aanwenden voor de buurt. Vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving kan dan ook voor meer draagvlak zorgen voor uw bedrijf. Lees meer over betrokkenheid bij de buurt.

Trends

Er zijn verschillende trends te zien op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Bedrijven verleggen het accent van doneren en sponsoren naar de inzet van medewerkers als vrijwilligers. Vaak investeren bedrijven een combinatie van geld en mensuren. 

Steeds meer bedrijven hebben de behoefte om structuur aan te brengen in hun maatschappelijke activiteiten. Minder ad hoc, meer samenhang. En gericht op bijvoorbeeld een specifieke doelgroep in plaats van op meerdere.

Ondernemers willen dat hun maatschappelijke activiteiten ook voor henzelf voordeel opleveren. Denk aan profilering op commerciële markten (PR/reputatie), verbeterde teamgeest en medewerkerstevredenheid of toegang tot nieuwe kennis en netwerken.

Dit kunnen ze bewerkstelligen door verschillende kleine en grotere inspanningen:

Bronnen - Links

Ondernemingen maken deel uit van de samenleving. Ze vormen geen geïsoleerde instituties, maar beïnvloeden en worden beïnvloed door tal van groepen en individuen. Dit noemen we de stakeholders of belanghebbenden van de onderneming. Het gaat in eerste instantie om aandeelhouders, personeel, klanten en leveranciers en verder om de lokale buurt, de regio,...

Wat is het MVO-verhaal van jouw bedrijf? Wat kwam er terecht van je plannen om energie te besparen of het ziekteverzuim terug te dringen? Zit je op de goede weg, of waren er tegenvallers? Wees er transparant en eerlijk over. Bijvoorbeeld in de vorm van een duurzaamheidsverslag. Voor optimaal bereik combineer je het duurzaamheidsverslag best met andere...

Alle lidstaten van de Verenigde Natie keurden eind september 2015 de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling goed. Ze engageerden zich op die manier tot initiatieven en beslissingen die nodig zijn om onze planeet en maatschappij op duurzame koers te brengen.

Het toenemende belang van mvo weerspiegelt zich ook in de bedrijfscommunicatie. Steeds meer bedrijven communiceren over hun maatschappelijk verantwoorde praktijken en gaan daarover in dialoog met hun stakeholders. Daarbij speelt de interne communicatie een belangrijke rol voor de gedragenheid van het mvo-thema bij de werknemers. Externe communicatie kan...

Definities We definiëren sociaal ondernemerschap als innovatieve, sociale waarde creërende activiteiten die plaatsvinden in verschillende omgevingen: zowel in niet-winstgedreven (non profit) als in winstgedreven (profit) omgevingen. 

Samen bereik je meer Verandering bereikt een onderneming meestal niet alleen. Er ontstaan steeds meer mvo-coalities met vaak verrassende samenwerkingspartners. Concurrerende bedrijven en maatschappelijke organisaties worden daarbij kennispartners. 

Bedrijven worden wel vaker in verband gebracht met pijnpunten als bijvoorbeeld lawaai- en geurhinder of mobiliteitsproblemen. Een bedrijf heeft veel invloed, meer zelfs dan een doorsnee gezin en kan die positief, negatief of neutraal inzetten voor de buurt. ...

Bedrijven investeren steeds meer expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving. Het levert niet altijd financiële winst op. Sommige voordelen zijn niet in geld uit te drukken. Daarom wordt er gesproken van Social Return on Investment. Denk aan goodwill ten aanzien van het bedrijf, minder ziekteverzuim en betrokken medewerkers....