Label biologische landbouw

Labels en certificering

Een MVO-label maakt het mogelijk maatschappelijke verantwoordelijkheid op een meetbare manier te vertalen naar stakeholders.Hoewel er enkele keurmerken bestaan (MVO Prestatieladder, SR10 norm, een geverifieerd GRI-duurzaamheidsverslag), blijft MVO een continu proces van verandering dat moeilijk te certificeren valt. Om die reden is ook ISO 26000 niet certificeerbaar.

Heel wat deelaspecten van MVO hebben wel labels, waaronder FSC, CO2 neutral, Max Havelaar of Fairtrade, Nordic SwanCradle to Cradle, ...Behalve labels en certificaten, bestaan er ook MVO- of duurzamheidscharters waarbij bedrijven zich engageren om bepaalde MVO-doelstellingen te behalen.

Deze worden vaak geïntroduceerd en ondersteund vanuit sectorinitiatieven, bijvoorbeeld de zuivelsector en de audiovisuele sector. Ook de Voka - Kamers van Koophandel geven bedrijven al jaren de kans om in te tekenen op het Charter Duurzaam Ondernemen. Bedrijven die dit Charter ondertekenen en de hieraan gekoppelde initiatieven succesvol doorlopen, ontvangen eveneens een certificaat.

Praktijkvoorbeeld

“Mode is een vorm van communicatie”, zegt Bie Noé. "Met eerlijke mode kan je daarom eerlijk communiceren." Bijgevolg heeft Bie de daad bij het woord gevoegd en B.right opgericht, een onderneming gewijd aan duurzame mode. De tijdsgeest zit goed, maar toch blijft het keihard knokken om het bedrijf te professionaliseren. 

hout
Praktijkvoorbeeld

Bosq is een houtbedrijf dat onder meer fabrikant is voor Bulo Kantoormeubelen. Hoewel het bedrijf inzet op duurzaamheid, zitten ze met gemengde gevoelens. De reden is de (prijzen)druk op de markt.

“We proberen duurzaam te ondernemen, maar het is nog te weinig. In een hoogconjuctuur zou meer mogelijk zijn”, aldus zaakvoerder Bert Leysen.

drukpers
Praktijkvoorbeeld

Drukkerij Bolton uit Aalst sloot een samenwerking met vzw Steunpunt Welzijn. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden voortaan dagelijks ingezet als fietskoerier voor het bedrijf. Begin 2017 verhuisde de drukkerij al naar een energiezuinig gebouw. Ze blijven nieuwe MVO-inspanningen leveren dankzij het actieplan van het VOKA Charter Duurzaam...

beeld website Belconfect
Praktijkvoorbeeld

Het belang van een duurzame omschakeling dringt steeds meer door in alle lagen van de samenleving. Heel uiteenlopende bedrijven gaan daarom steeds vaker de uitdaging aan om hun beleid en productieprocessen aan te passen en hun steentje bij te dragen. Dat zien we ook bij Belconfect, een producent van werk- en veiligheidskleding die duurzaamheid hoog in...

Terug naar boven