zonnepanelen

Klimaatverandering

De mens oefent invloed uit op het klimaat door de emissie van stoffen als kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Deze stoffen houden warmtestraling van de aarde vast; de zogenaamde broeikaswerking die de opwarming van de aarde veroorzaakt.

De belangrijkste menselijke bronnen van broeikasgassen zijn de energievoorziening, de industrie, het verkeer en vervoer, de land- en tuinbouw en consumenten. Bedrijven merken nu al de gevolgen van extreme weersomstandigheden in hun internationale toeleveringsketen. Denk daarbij aan misoogsten en het verschuiven van klimaatzones. Ook wacht bedrijven in de toekomst een zwaardere belasting van hun CO2-uitstoot.

Bedrijven en hun activiteiten hebben een groot aandeel in het verbranden van fossiele grondstoffen en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering. In deze korte video (NL) wordt duidelijk hoeveel van onze CO2-uitstoot samenhangt met bedrijfsactiviteiten.

Lees meer bij de thema's 'energie' en 'CO2'.

bedrijfsgevel glas bomen
Nieuws van 8 november 2019

De stijging in duurzaam beleggen en privaat bankieren in België, die zichtbaar werd in 2017, zet zich voort in 2018. Dat blijkt uit het nieuwe MIRA-rapport. Het MIRA-rapport is het resultaat van de samenwerking tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, de Universiteit Antwerpen en Forum Ethibel. De studie biedt enerzijds concreet cijfermateriaal en analyses...

campagnebeeld Climate Inclusion Project
Nieuws van 15 oktober 2019

De organisatie Arbeid & Milieu heeft gemerkt dat mensen nog vaak geloven dat klimaatmaatregelen negatieve gevolgen hebben voor onze welvaart en ons welzijn. Om een draagvlak te creëren bij alle lagen van de bevolking heeft ze daarom samen met enkele partners het Climate Inclusion Project opgericht. Dat wil mensen warm maken voor sociale en eerlijke...

Nazka lines
Praktijkvoorbeeld

"Locatie-gebaseerde (web)services ontwikkelen die maatschappelijk relevant zijn." Zo luidt de missie van nazka mapps. De bio-ingenieurs die het bedrijf uit de grond stampten, willen zo impact creëren. Sterker nog, ze willen de wereld verbeteren....

Terug naar boven