windmolenpark

Klimaatverandering

Bedrijven en hun activiteiten hebben een groot aandeel in het verbranden van fossiele grondstoffen en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering. De term ‘klimaatneutraal’ wordt tegenwoordig vaak gebruikt om te duiden dat de activiteiten van een organisatie geen negatieve impact hebben op ons klimaat en dus niet bijdragen aan klimaatverandering. Een bedrijf dat zijn totale CO2-uitstoot compenseert, is feitelijk 'klimaatneutraal'. 

Om de impact op het klimaat en energieverbruik te verminderen, hanteert met de 'Trias Energetica'

  1. Energiebesparing of ook energiezorg, efficiënt of rationeel energiegebruik (REG).
  2. Gebruik van milieuvriendelijke energie of de keuze voor stroom die opgewekt wordt uit duurzame bronnen: zonne-energie, windenergie, warmtekracht, waterkracht, biomassa, ...
  3. Compenseren van verbuik: uitstoot van CO2 en andere emmissies kan, ondanks energiebesparingen, nooit volledig vermeden worden. Er zijn wel manieren om dit te compenseren en zo het broeikaseffect tegen te gaan: aanplanten van bossen of investeren in CO2-reducerende projecten of hernieuwbare energie.

Enkel compensering voor CO2-uitstoot in plaats van eerst te focussen op vermindering houdt echter het risico om als 'greenwasher' bestempeld te worden. Het is belangrijk om eerst zoveel mogelijk te besparen en te vergroenen.

Leer meer over dit thema bij energieklimaatveranderingCO2

Altimedes - realiseren van klimaatneutraliteit in vastgoed en logistiek

Altimedes is een advieskantoor dat ondernemingen en andere organisaties helpt bij het ontwikkelen, het realiseren en beheer van horizontale...

Expertise

Begeleiding van (lokale) overheden en ondernemingen bij het realiseren van klimaatneutraliteit...

Arbeid & Milieu vzw

Arbeid & Milieu vzw (A&M) wil een toekomstbestendige economie realiseren waarin de grenzen van de ecologische draagkracht van de aarde én...

Expertise

A&M heeft expertise in het verbinden van sociale en ecologische vraagstukken in relatie tot...

Arteglobe

Onder mijn label "Arteglobe" organiseer ik tentoonstellingen met verschillende kunstenaars. Ik werk samen met een organisatie genaamd 'rainforest...

Expertise

werkte in bedrijven rond het thema "European Affairs" als communicatie medewerker;...

Axudo

Axudo wil organisaties succesvoller maken door maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun DNA op te nemen!

Expertise

Ik ben een enthousiaste en gedreven process analist die haar kennis van processen en systemen wil...

Terug naar boven