Betaling met contant geld

Investeren en beleggen

Duurzaam investeren en beleggen is een investerings- en beleggingsbeleid dat rekening houdt met de economische, sociale, ecologische of culturele effecten van het investeringsproces, op korte en lange termijn, en hierover in dialoog treden met de relevante maatschappelijke belanghebbenden'. Het is een thema dat door de recente evoluties op de financiële markten aan belang gewonnen heeft.

Duurzaam investeren, oftewel ethisch, sociaal of maatschappelijk verantwoord investeren, of socially responsible investing (SRI),  gaat om investeringsvormen die niet enkel voldoen aan financiële criteria (zoals rentabiliteit, winstgevendheid en risico), maar ook aan sociale, ethische en ecologische criteria. Duurzame beleggingsfondsen beoordelen een belegging ook op beide criteria.

Indien een bedrijf in aanmerking wil komen om opgenomen te worden in een duurzame beleggingsportefeuille, blijft de financiële gezondheid van het bedrijf het uitgangspunt. Maar de analyse, hoofdzakelijk uitgevoerd door professionele studiebureaus, beperkt zich niet tot de financieel-technische aspecten van het bedrijf. Soms worden ook praktijken of technologieën die maatschappelijk ter discussie staan (o.m. wapenhandel, kernenergie, tabak,...) geweerd.

Een duurzame investeerder vindt winst alleen dus niet genoeg en denkt ruimer dan de shareholder filosofie. Duurzame investeerders zoeken naar bedrijven die bedrijfsthema's zoals eerlijk zakendoen, aandacht voor werknemers, leefmilieu, mensenrechten, kinderarbeid, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, dialoog en samenwerking met ngo's,... belangrijk vinden.

Er zijn verschillende producten op de markt die aan deze wens kunnen voldoen. Zo zijn er ethische varianten voor spaarboekjes, beleggingsfondsen, (in)directe investeringen en verzekeringsproducten.

Bronnen / Meer info: 

Belsif - www.belsif.be

Ethibel

Nu meer en meer investeringsfondsen de SRI-rincipes toepassen is het aangewezen voor bedrijven om de duurzaamheid van hun producten en diensten te herdenken. Daarvoor heeft de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) een denkkader ontworpen met als naam 'Portfolio Sustainability Assessment'

 

Nieuws van 15 maart 2021

De kmo-groeisubsidie werd op 1 januari bijgestuurd. De steun zal gerichter worden ingezet om de noodzakelijke economische uitdagingen in de relance te realiseren. Kmo’s kunnen een dossier indienen als hun groeitraject aansluit bij de Vlaamse beleidsprioriteiten waaronder circulair en duurzaam ondernemen.

disruptieve tijden
Nieuws van 27 juni 2020

Er komt in elke provincie een Digital Experience Lab. In die labs kunnen bedrijven die bijvoorbeeld hun voorraad willen digitaliseren door het gebruik van sensortechnologie, maar de kennis en expertise daarvoor niet in huis hebben, testen laten uitvoeren en partners zoeken om dat proces te versnellen....

winnaars SE'nSe Fonds 2019
Nieuws van 25 november 2019

De Stichting voor Toekomstige Generaties richtte in 2016 het SE'nSE Fonds op. Een jury reikt al vier jaar op rij een prijs uit aan drie beloftevolle jonge ondernemingen met een aanzienlijke positieve impact op het milieu. Die start-ups krijgen in totaal 150.000 EUR zaaikapitaal. Dit jaar gaan de prijzen naar BC materials, Entusia en Little Green Box.

bedrijfsgevel glas bomen
Nieuws van 8 november 2019

De stijging in duurzaam beleggen en privaat bankieren in België, die zichtbaar werd in 2017, zet zich voort in 2018. Dat blijkt uit het nieuwe MIRA-rapport. Het MIRA-rapport is het resultaat van de samenwerking tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, de Universiteit Antwerpen en Forum Ethibel. De studie biedt enerzijds concreet cijfermateriaal en analyses...

Terug naar boven