Betaling met contant geld

Investeren en beleggen

Duurzaam investeren en beleggen is een investerings- en beleggingsbeleid dat rekening houdt met de economische, sociale, ecologische of culturele effecten van het investeringsproces, op korte en lange termijn, en hierover in dialoog treden met de relevante maatschappelijke belanghebbenden'. Het is een thema dat door de recente evoluties op de financiële markten aan belang gewonnen heeft.

Duurzaam investeren, oftewel ethisch, sociaal of maatschappelijk verantwoord investeren, of socially responsible investing (SRI),  gaat om investeringsvormen die niet enkel voldoen aan financiële criteria (zoals rentabiliteit, winstgevendheid en risico), maar ook aan sociale, ethische en ecologische criteria. Duurzame beleggingsfondsen beoordelen een belegging ook op beide criteria.

Indien een bedrijf in aanmerking wil komen om opgenomen te worden in een duurzame beleggingsportefeuille, blijft de financiële gezondheid van het bedrijf het uitgangspunt. Maar de analyse, hoofdzakelijk uitgevoerd door professionele studiebureaus, beperkt zich niet tot de financieel-technische aspecten van het bedrijf. Soms worden ook praktijken of technologieën die maatschappelijk ter discussie staan (o.m. wapenhandel, kernenergie, tabak,...) geweerd.

Een duurzame investeerder vindt winst alleen dus niet genoeg en denkt ruimer dan de shareholder filosofie. Duurzame investeerders zoeken naar bedrijven die bedrijfsthema's zoals eerlijk zakendoen, aandacht voor werknemers, leefmilieu, mensenrechten, kinderarbeid, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, dialoog en samenwerking met ngo's,... belangrijk vinden.

Er zijn verschillende producten op de markt die aan deze wens kunnen voldoen. Zo zijn er ethische varianten voor spaarboekjes, beleggingsfondsen, (in)directe investeringen en verzekeringsproducten.

Bronnen / Meer info: 

Belsif - www.belsif.be

Ethibel

Nu meer en meer investeringsfondsen de SRI-rincipes toepassen is het aangewezen voor bedrijven om de duurzaamheid van hun producten en diensten te herdenken. Daarvoor heeft de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) een denkkader ontworpen met als naam 'Portfolio Sustainability Assessment'

 

Nieuws van 26 augustus 2014

“Beursgenoteerde bedrijven die een verantwoord belastingbeleid hebben ontwikkeld, zijn moeilijk te vinden.” Dat zegt Giuseppe van der Helm, directeur van de (Nederlandse) Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Het beleggersforum constateert dat bedrijven moeite hebben om belasting te zien als onderdeel van MVO beleid.

Nieuws van 15 juli 2014

Het Hoogveld Fonds roept organisaties op om hun project in te dienen rond milieubesparende, duurzame investeringen die buiten de reguliere werking vallen, en dus niet met gewone jaarmiddelen gefinancierd kunnen worden. Een organisatie met een goedgekeurd project kan tussen de 5000 en 10000 euro opstrijken als het project wordt goedgekeurd.

Nieuws van 10 maart 2014

Consumenten die willen weten of het financieel product dat zij voor ogen hebben al dan niet duurzaam is, kunnen terecht op duurzameproducten.febelfin.be. De site werd vorig jaar door Febelfin opgezet en lijst momenteel meer dan 170 duurzame financiële producten op. Dat aantal zal nog stijgen naarmate nieuwe dossiers worden ingediend en bestaande dossiers...

Terug naar boven