Man telefoneert op de luchthaven

Internationaal ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen stopt niet aan de grenzen van de onderneming. Zeker in het buitenland kan u voor ethische dilemma’s komen te staan: milieuvraagstukken (bedrijfsafval, energiebesparing, transportkeuzes, …) en sociale kwesties (veiligheid en gezondheid, kinderarbeid, andere waarden en normen, …). 

Duurzaam internationaal ondernemen betekent dat bedrijven in hun internationale relaties met afnemers, leveranciers of partners oog hebben voor het evenwicht tussen economische prestaties enerzijds en de sociale en ecologische effecten daarvan anderzijds, rekening houdend met de plaatselijke institutionele, sociale en culturele context.Maar ook als u geen vestiging hebt in het buitenland loopt u risico's: productie- en handelsketens worden steeds complexer; vaak gaat de keten terug tot (ver) in het buitenland waar producten of onderdelen worden geproduceerd. De verantwoordelijkheid van Belgische ondernemers is ook grensoverschrijdend.

U moet weten waar grondstoffen vandaan komen, wat er speelt bij toeleveranciers en door wie producten vervaardigd worden. Lees daarom zeker ook wat meer over 'ketenbeheer' en 'duurzaam aankopen'

Er zijn best een aantal redenen waarom internationaal opererende ondernemingen (of het om export of import gaat) best expliciet rekening houden met de verschillende dimensies van duurzaamheid.

  • Delokalisatie en het groeiend belang van duurzaamheid: de prijsdruk om competitief te blijven zet vele ondernemers uit Vlaanderen er toe aan om delen van hun productie naar andere landen uit te besteden. Terwijl duurzaam ondernemen in eigen land al enkele jaren op de agenda staat, komt er nu ook meer en meer aandacht voor de duurzame kanten van internationaal ondernemen.
  • Reputatiemanagement: een goede reputatie behouden of zelfs verbeteren is van groot belang voor elk bedrijf. Een slechte reputatie is een ramp, zeker nu de mondialisering en de informatietechnologie ervoor zorgen dat zo'n reputatie razendsnel de wereld rondgaat. 
  • Rendement: als een onderneming haar lokale werknemers bijvoorbeeld goede arbeidsomstandigheden en opleidingen biedt, zal dit haar productiviteit ten goede komen en zal ze gemakkelijker goed geschoolde medewerkers kunnen aantrekken. 
  • Verhoogde maatschappelijke druk: ngo's verhogen dan weer de druk op de ketel door gerichte campagnes die vaak een hoog mediatiek gehalte hebben. En een goede relatie met de locatie bevolking zorgt voor een 'license to operate'. Lees hierover ook meer bij 'maatschappij en buurt'
  • Toenemende regelgeving: de internationale wetgeving rond duurzaamheidsthema's breidt steeds verder uit. De OESO Richtlijnen maken duidelijk wat de overheid van bedrijven verwacht op het gebied van mvo in internationale context. Ze maken samen met de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Verenigde Naties (Global Compact) en ISO 26000 deel uit van het Internationaal mvo kader. 
  • Risicomanagement: wie duurzaam onderneemt, is bekommerd om de veiligheid van zijn werknemers en om zijn omgeving, en stemt zijn beleid daar dus op af. Automatisch verkleint dan ook het risico op ongelukken of op andere onvoorziene situaties.

Aan duurzaam internationaal ondernemen hangt een prijskaartje. Hoe hoog, valt niet eenduidig te zeggen. Veel hangt immers af van de aard van de activiteiten en van de grootte van een bedrijf. Inspelen op concrete problemen ter plaatse vergt bovendien een andere investering dan het invoeren van een geïntegreerde aanpak waarbij duurzaam internationaal ondernemen in de verschillende processen van de bedrijfsvoering (productie, HRM, …) wordt ingebed.

Die processen opstarten kost tijd en geld: de tijd om te communiceren met de relevante stakeholders en om processen te integreren en de kost van de investeringen in mensen, ecologische installaties of extern advies. Maar deze kost wordt een rendabele investering, want een duurzaamheidsbeleid brengt ook op, bijvoorbeeld door de reputatiewinst.

Bronnen - meer informatie

Praktijkvoorbeeld

Bij beMatrix zijn ze op weg naar duurzaamheid. Daar wordt nu reeds hard op gewerkt binnen alle afdelingen van de onderneming. Maar ze zijn er nog niet. Dat beseffen zij maar al te goed. Toch willen ze nu reeds hun gedrevenheid voor een duurzamere standenbouw in de verf zetten.

achteruitkijkspiegel
Praktijkvoorbeeld

Sofico, een Gents softwarebedrijf voor leasing- en fleetmanagement, koos vorig jaar voor een geïntegreerde mvo-strategie. Losse kleinschalige projecten zijn nu gebundeld in langlopende trajecten, waaronder een project rond loopbaanontwikkeling. Daarmee behaalden ze dit jaar het Charter Duurzaam Ondernemen....

Plopsaland
Praktijkvoorbeeld

De parken van Plopsa zijn aan het verduurzamen. Niet enkel op milieuvlak trouwens. Ook voor het personeel zijn er al tal van initiatieven genomen. Tijdens het proces kwamen er wel wat uitdagingen op hun pad. Maar een echte rollercoaster werd het nooit. “Ik denk dat wij toch wel op bepaalde vlakken onderscheidend zijn”, aldus CEO Steve Van den Kerkhof.

werkkledij HAVEP
Praktijkvoorbeeld

HAVEP is een producent van werkkleding en beschermende kleding, zoals overalls, werkbroeken, parka’s en softshells. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1865 en startte met een spinning-, weef-, verf- en confectieafdeling. Van dag één gaven ze een correct loon aan hun medewerkers....

beeld Re-Vive
Praktijkvoorbeeld

Re-Vive is een Gentse projectontwikkelaar die zichzelf een buitenbeentje noemt. En daar hebben ze best gelijk in. Zij willen met hun herontwikkelingsprojecten een antwoord bieden op een maatschappelijke vraag naar kwalitatieve en betaalbare woonbuurten, zonder de resterende groenruimte daarbij aan te snijden. Daarbij verliezen ze het sociale aspect van...

Terug naar boven