Foutmelding

Er is een ongeldige keuze vastgesteld. Neem contact op met de websitebeheerder.
handtekening zetten

Intellectuele eigendomsrechten

Het recht op eigendom is een mensenrecht dat wordt erkend in de Universal Declaration of Human Rights. Eigendomsrechten dekken zowel fysiek eigendom als intellectueel eigendom, en omvatten belang in land en andere fysieke goederen, auteursrechten, patenten, rechten met betrekking tot geografische indicatie, fondsen, morele rechten en andere rechten. Zij kunnen ook bredere aanspraken op eigendom omvatten, zoals de traditionele kennis van specifieke groepen zoals inheemse volken, of het intellectuele eigendom van werknemers of anderen. Erkenning van eigendomsrechten bevordert investeringen en economische en fysieke veiligheid, evenals het aanmoedigen van creativiteit en innovatie.

Een organisatie behoort:

  • beleid en werkwijzen te implementeren waardoor respect voor eigendomsrechten en traditionele kennis wordt bevorderd;
  • op de juiste manier onderzoek te verrichten om er zeker van te zijn dat zij het wettig recht heeft op het gebruik van of de beschikbaarheid van eigendom;
  • zich niet in te laten met activiteiten die eigendomsrechten schenden, met inbegrip van misbruik van een dominante positie, vervalsing en plagiaat;
  • eerlijke compensatie te betalen voor eigendom dat zij verwerft of gebruikt;
  • rekening te houden met de verwachtingen van de maatschappij, de mensenrechten en de basisbehoefte van mensen bij het uitoefenen en beschermen van haar intellectuele en fysieke eigendomsrechten.

Bronnen - Links

Emolife cvba

Emolife biedt jarenlange ervaring in fundraising voor goede doelen en maatschappelijke organisaties aan. We zijn gespecialiseerd in friendraising,...

Expertise
Dromen van een betere wereld is niet voldoende. We willen die samen met u realiseren.

Greenfish

Greenfish, het adviesbureau dat uw bedrijfsomgeving kan "verduurzamen"....

Expertise

Icons&CO cv

Helpen van Start-ups en KMO's bij het uitvoeren van hun MVO businessmodel. Voorbeeld: ParyCorbie uit Geel die in 2018 een eigen kledinglijn,...

Expertise
Intellectuele Eigendom strategie voor ondernemingen die MVO hoog in het vaandel dragen

IDEWE

Groep IDEWE bestaat uit IDEWE vzw en IBEVE vzw....

Expertise
Veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid.
Terug naar boven