handtekening zetten

Intellectuele eigendomsrechten

Het recht op eigendom is een mensenrecht dat wordt erkend in de Universal Declaration of Human Rights. Eigendomsrechten dekken zowel fysiek eigendom als intellectueel eigendom, en omvatten belang in land en andere fysieke goederen, auteursrechten, patenten, rechten met betrekking tot geografische indicatie, fondsen, morele rechten en andere rechten. Zij kunnen ook bredere aanspraken op eigendom omvatten, zoals de traditionele kennis van specifieke groepen zoals inheemse volken, of het intellectuele eigendom van werknemers of anderen. Erkenning van eigendomsrechten bevordert investeringen en economische en fysieke veiligheid, evenals het aanmoedigen van creativiteit en innovatie.

Een organisatie behoort:

  • beleid en werkwijzen te implementeren waardoor respect voor eigendomsrechten en traditionele kennis wordt bevorderd;
  • op de juiste manier onderzoek te verrichten om er zeker van te zijn dat zij het wettig recht heeft op het gebruik van of de beschikbaarheid van eigendom;
  • zich niet in te laten met activiteiten die eigendomsrechten schenden, met inbegrip van misbruik van een dominante positie, vervalsing en plagiaat;
  • eerlijke compensatie te betalen voor eigendom dat zij verwerft of gebruikt;
  • rekening te houden met de verwachtingen van de maatschappij, de mensenrechten en de basisbehoefte van mensen bij het uitoefenen en beschermen van haar intellectuele en fysieke eigendomsrechten.

Bronnen - Links

Co-Vibes

Bij Co-Vibes bieden we verfrissende diensten aan organisaties. Deze diensten worden uitgevoerd door talent dat op een kruispunt in hun carrière...

Expertise: 

Creatieve insteek, mensgerichte aanpak en onbevangen blik om uitdagingen aan te pakken in...

Icons&CO cv

Helpen van Start-ups en KMO's bij het uitvoeren van hun MVO businessmodel. Voorbeeld: ParyCorbie uit Geel die in 2018 een eigen kledinglijn,...

Expertise: 

Ervaring als marketingadviseur bij Cunina.org. In samenwerking met VLAIO een volledig...

IMPALA bvba

Specialisten in implementeren, optimaliseren en auditeren van managementsystemen, waaronder ISO 26000, MVO Prestatieladder e.a.

Expertise: 
Consultancy voor managementsystemen; w.o. ISO 26000, MVO Prestatieladder, ...

Intend Business Development

Better Business concept is multidisciplinaire aanpak MVO voor KMO bedrijven in drie stappen: Analyse, Advies, Actie Stap 1: QuickScan: We...

Expertise: 

Ondersteuning bij ontwikkelen heldere MVO strategie en concreet plan voor KMO bedrijven en ...

Stichting voor Toekomstige Generaties

Het Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship Fund (SE'nSE) is een fonds zonder winstoogmerk, gecreëerd door ondernemer Pierre Mottet (IBA) in...

Expertise: 

Het SE’nSE Fonds voorziet jaarlijks tot zes Belgische, milieugerichte start-ups van zaaikapitaal....

Sustenuto

Sustenuto is een strategisch studie en adviesbureau voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzame ontwikkeling. Sustenuto is dé...

Expertise: 

Sustenuto biedt een geïntegreerd aanbod met ervaren coaches en een duidelijke aanpak voor een...

Terug naar boven