vergrootglas

Eerlijke concurrentie

Ruimte laten voor eerlijke concurrentie is eigen aan maatschappelijke verantwoordelijkeheid. Klanten moeten kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders van producten en diensten voor een goede marktwerking. Vraag en aanbod raken zo beter afgestemd en bedrijven worden uitgedaagd om eerlijke prijs-kwaliteit verhouding aan te bieden.

Eerlijke en brede concurrentie stimuleert innovatie en doelmatigheid, verlaagt de kosten van producten en diensten, zorgt ervoor dat alle organisaties gelijke kansen hebben, moedigt het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten of processen aan, en op lange termijn vergroot het de economische groei en verhoogt het de levensstandaard.

Anti-concurrentiegedrag kan de reputatie van een organisatie bij haar stakeholders beschadigen en kan juridische problemen veroorzaken. Als organisaties weigeren zich in te laten met anti-concurrentiegedrag helpen zij een klimaat te scheppen waarin dergelijk gedrag niet wordt getolereerd, en daar heeft iedereen voordeel bij.

Er zijn vele vormen van anti-concurrentiegedrag. Enkele voorbeelden hiervan zijn: prijsafspraken, waarbij partijen samenspannen om hetzelfde product of dezelfde dienst tegen dezelfde prijs te verkopen, knoeien met een offerte, waarbij partijen samenspannen om een concurrerende offerte te manipuleren, en afbraakprijzen, waarbij een product of dienst wordt verkocht tegen een zeer lage prijs met de bedoeling om concurrenten uit de markt te verdrijven en om concurrenten oneerlijke sancties op te leggen.

Bij mededinging spreken bedrijven af dat zij niet met elkaar concurreren, wat invloed heeft op de prijs, kwaliteit en het aanbod van producten. Bedrijven voelen dan geen druk van concurrenten en kunnen de prijs erg hoog houden. Bovendien hoeven zij zich niet meer te onderscheiden met het aanbod en de kwaliteit van hun producten. Dit is niet alleen ongunstig voor de concurrentie, maar ook voor de consument en de economische groei.

BDO

Pragmatic one-stop-shop solution...

Expertise

Combination of sustainability experts and business & industry experts - backed up with the...

data
Interview

Met de data die miljarden mensen genereren, bewust of onbewust, verdienen een handvol bedrijven gigantisch veel geld. Ethereum Swarm en haar ‘Fair Data Society’ wil dat voorkomen door in te zetten op het decentraliseren van databeheer. “Eens je beseft hoeveel je gegevens waard zijn, zal je er ook omzichtig mee omspringen.”

BIOdisposables BV

We zijn een importeur en groothandel van bio-based disposables. We importeren diverse merken zoals Biotrem, Bagastro, Leaf Republic, Do Eat,...

Expertise
Advies en verkoop in duurzame en bio-based disposables

Business Markers

Ambitious organisations understand they need experienced guides to grow faster and to get ready for the future. That's what we do: Experienced...

Expertise

We make you grow. (1) we = no consultants (2) You, your team and your organisation, (3) Grow: 4...

Co-Vibes

Bij Co-Vibes bieden we verfrissende diensten aan organisaties. Deze diensten worden uitgevoerd door talent dat op een kruispunt in hun carrière...

Expertise

Creatieve insteek, mensgerichte aanpak en onbevangen blik om uitdagingen aan te pakken in...

CO2LOGIC

CO2logic is gespecialiseerd in het berekenen, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot....

Expertise
CO2logic is gespecialiseerd is in de berekening, vermindering en compensatie van CO2-uitstoot.
Terug naar boven