vergrootglas

Eerlijke concurrentie

Ruimte laten voor eerlijke concurrentie is eigen aan maatschappelijke verantwoordelijkeheid. Klanten moeten kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders van producten en diensten voor een goede marktwerking. Vraag en aanbod raken zo beter afgestemd en bedrijven worden uitgedaagd om eerlijke prijs-kwaliteit verhouding aan te bieden.

Eerlijke en brede concurrentie stimuleert innovatie en doelmatigheid, verlaagt de kosten van producten en diensten, zorgt ervoor dat alle organisaties gelijke kansen hebben, moedigt het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten of processen aan, en op lange termijn vergroot het de economische groei en verhoogt het de levensstandaard.

Anti-concurrentiegedrag kan de reputatie van een organisatie bij haar stakeholders beschadigen en kan juridische problemen veroorzaken. Als organisaties weigeren zich in te laten met anti-concurrentiegedrag helpen zij een klimaat te scheppen waarin dergelijk gedrag niet wordt getolereerd, en daar heeft iedereen voordeel bij.

Er zijn vele vormen van anti-concurrentiegedrag. Enkele voorbeelden hiervan zijn: prijsafspraken, waarbij partijen samenspannen om hetzelfde product of dezelfde dienst tegen dezelfde prijs te verkopen, knoeien met een offerte, waarbij partijen samenspannen om een concurrerende offerte te manipuleren, en afbraakprijzen, waarbij een product of dienst wordt verkocht tegen een zeer lage prijs met de bedoeling om concurrenten uit de markt te verdrijven en om concurrenten oneerlijke sancties op te leggen.

Bij mededinging spreken bedrijven af dat zij niet met elkaar concurreren, wat invloed heeft op de prijs, kwaliteit en het aanbod van producten. Bedrijven voelen dan geen druk van concurrenten en kunnen de prijs erg hoog houden. Bovendien hoeven zij zich niet meer te onderscheiden met het aanbod en de kwaliteit van hun producten. Dit is niet alleen ongunstig voor de concurrentie, maar ook voor de consument en de economische groei.

CO2LOGIC

CO2logic is gespecialiseerd in het berekenen, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot....

Expertise
CO2logic is gespecialiseerd is in de berekening, vermindering en compensatie van CO2-uitstoot.

CONSULTES

CONSULTES is uw deskundige partner op vlak van milieu en preventie. CONSULTES biedt o.a. volgende diensten aan: het invullen van de taken als...

Expertise

Voor de drie MVO-peilers (People, Planet, Profit) kan CONSULTES u, begeleiden bij het...

Coopkracht vzw - het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen

Coopkracht vzw is het netwerk voor coöperatieve bedrijven in Vlaanderen. In het kader van dit netwerk kunnen de coöperaties mekaar inspireren en...

Expertise
Kennis delen en ontwikkelen, beleidsbeïnvloeding, profilering van coöperaties

Corridor CVBA

Biodiversiteit is de groene motor van onze economie. De Europese Unie duidde de periode 2011-2020 aan als het ‘Decennium van de Biodiversiteit’....

Expertise

We geven advies inzake biodiversiteit en duurzaam groenbeheer voor bedrijven, scholen, zorgcentra...

ecoTips

ecoTips - Sinds 1995 hét magazine voor trends in duurzaam ondernemen Professionals met interesse in duurzaam ondernemen, MVO, mobiliteit, milieu...

Expertise

ecoTips magazine brengt trends in duurzaam ondernemen: elke 2 maand een magazine, wekelijks een...

Emolife cvba

Emolife biedt jarenlange ervaring in fundraising voor goede doelen en maatschappelijke organisaties aan. We zijn gespecialiseerd in friendraising,...

Expertise
Dromen van een betere wereld is niet voldoende. We willen die samen met u realiseren.
Terug naar boven