vergrootglas

Eerlijke concurrentie

Ruimte laten voor eerlijke concurrentie is eigen aan maatschappelijke verantwoordelijkeheid. Klanten moeten kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders van producten en diensten voor een goede marktwerking. Vraag en aanbod raken zo beter afgestemd en bedrijven worden uitgedaagd om eerlijke prijs-kwaliteit verhouding aan te bieden.

Eerlijke en brede concurrentie stimuleert innovatie en doelmatigheid, verlaagt de kosten van producten en diensten, zorgt ervoor dat alle organisaties gelijke kansen hebben, moedigt het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten of processen aan, en op lange termijn vergroot het de economische groei en verhoogt het de levensstandaard.

Anti-concurrentiegedrag kan de reputatie van een organisatie bij haar stakeholders beschadigen en kan juridische problemen veroorzaken. Als organisaties weigeren zich in te laten met anti-concurrentiegedrag helpen zij een klimaat te scheppen waarin dergelijk gedrag niet wordt getolereerd, en daar heeft iedereen voordeel bij.

Er zijn vele vormen van anti-concurrentiegedrag. Enkele voorbeelden hiervan zijn: prijsafspraken, waarbij partijen samenspannen om hetzelfde product of dezelfde dienst tegen dezelfde prijs te verkopen, knoeien met een offerte, waarbij partijen samenspannen om een concurrerende offerte te manipuleren, en afbraakprijzen, waarbij een product of dienst wordt verkocht tegen een zeer lage prijs met de bedoeling om concurrenten uit de markt te verdrijven en om concurrenten oneerlijke sancties op te leggen.

Bij mededinging spreken bedrijven af dat zij niet met elkaar concurreren, wat invloed heeft op de prijs, kwaliteit en het aanbod van producten. Bedrijven voelen dan geen druk van concurrenten en kunnen de prijs erg hoog houden. Bovendien hoeven zij zich niet meer te onderscheiden met het aanbod en de kwaliteit van hun producten. Dit is niet alleen ongunstig voor de concurrentie, maar ook voor de consument en de economische groei.

A - SUSTINERA

Waarom zou je met ons aan de slag gaan?

Expertise

Wij helpen jouw bedrijf of organisatie om stap voor stap tot een goed onderbouwd...

AS4

AS4 is een erkend adviesbureau dat ondernemingen adviseert en ondersteunt op het gebied van kwaliteitszorg en managementsystemen met het oog op...

Expertise

AS4 onderscheidt zich door naast hoogstaande theoretische bijstand ook een praktische benadering...

Axudo

Axudo wil organisaties succesvoller maken door maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun DNA op te nemen!

Expertise

Ik ben een enthousiaste en gedreven process analist die haar kennis van processen en systemen wil...

Back to Nature

Ecologische uitvaartproducten voor mens als dier, bekeken vanuit een ecologisch, evoluerend en vernieuwend perspectief.

Bark Today

bARK.today is een non-profitorganisatie die iedereen wil activeren om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen....

Expertise
Bewustzijn rond duurzaam denken, wonen, leven, werken activeren en verandering teweeg brengen.

BDO

Pragmatic one-stop-shop solution...

Expertise

Combination of sustainability experts and business & industry experts - backed up with the...

Terug naar boven