Vrouwen verstellen opgehaalde kledij

Ecodesign

U doet aan ecodesign wanneer u als ontwerper milieu-aspecten integreert in de ontwerpfase én hierbij de volledige levenscyclus van het ontwerp bekijkt (van grondstoffen tot afdanking), zodat de milieulast van het uiteindelijke ontwerp afneemt. Er bestaan heel wat ecodesign-definities maar ze leiden meestal tot dezelfde kern: denk aan de volledige levenscyclus van een product en neem milieu-aspecten in overweging. 

Groot potentieel

Tal van bedrijfssectoren passen ecodesign in toenemende mate toe. Het potentieel is dan ook groot. Slagen we erin om de impact van onze producten te verminderen tot zelfs weg te werken door alle kringlopen te sluiten, dan hoeft onze consumptie ons langetermijnwelzijn niet in de weg te staan. Als we de kringloop sluiten spreken we van kringloopeconomie of circulair ondernemen; soms ook cradle-to-cradle genoemd.

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Het circulaire systeem kent twee materiaalkringlopen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’. Lees hierover meer op onze site.

Meer info

Meer info over duurzaam materiaalgebruik vindt u bij Plan-C, het transitienetwerk Duurzaam Materialenbeheer.

Nieuws van 10 juni 2013

Fairphone heeft zijn eerste mijlpaal bereikt: ruim 5.000 mensen bestelden in slechts drie weken tijd online een nieuwe smartphone. Daardoor kan de productie van deze telefoon van start gaan. De klanten betaalden 325 euro en ontvangen het toestel dit najaar. De Fairphone bevat alleen mineralen uit conflictvrije, gecertificeerde mijnen. Bovendien wordt...

beeld duurzame modevernieuwers 2018
Nieuws van 15 januari 2019

Lotte Philipsen, redactrice bij KnackWeekend.be, blikte net voor het jaareinde terug op de modesector. Enkele modepioniers zorgden in 2018 immers voor boeiende, duurzame projecten. Van fair fashion evenementen over nieuwe ethische merken, online tools tot een hoopvol charter. Onze Vlaamse ondernemers lieten zich daarbij allerminst onbetuigd.

Terug naar boven