snuisteren in de kringwinkel

Duurzaam aankopen

Bij aankoopbeslissingen let een onderneming nog te vaak enkel op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Een duurzaam aankoopbeleid houdt echter in dat producten ook op sociale en milieuaspecten worden beoordeeld. Het opnemen van ketenverantwoordelijkheid via een duurzaam aankoopbeleid is dan ook een belangrijk onderdeel van mvo. Zeker in internationale context. Overleg en samenwerking met leveranciers leiden tot procesverbetering en een transparanter, efficiënter en gunstiger aankoopbeleid.

Via een duurzaam aankoopbeleid gebruikt een bedrijf zijn koopkracht en invloed in de relaties met leveranciers en klanten om de maatschappelijke en milieuprestaties van de gehele keten van producten te verbeteren. Een effectieve manier om de duurzaamheid van de keten te waarborgen is om duurzaamheidscriteria te integreren in het selectieproces van mogelijke leveranciers. Deze criteria kunnen betrekking hebben op de onderneming (heeft de leverancier een MVO-verslag of een duidelijk beleid inzake maatschappelijk, ethisch beheer, veiligheid of milieu?) of op de geleverde producten of diensten (bijvoorbeeld productlabels zoals FSC, Cradle-to-Cradle, Belgische Social Label, BREAAM, ….).

In de Gids voor duurzame aankopen vindt u meer informatie en tips over duurzaam aankopen en een resem duurzame aankoopcriteria voor verschillende productgroepen.

Besparing, imago en gezondheid

Kleine, middelgrote en grote privé-ondernemingen hebben er alle baat bij om op een duurzame manier te produceren en aan te kopen. En dat hoeft niet per sé duurder te zijn. Integendeel. Rekening houdende met de levenscyclus van het product, kunnen duurzame aankopen zelfs tot besparingen leiden. Daarnaast kan de onderneming ook via haar communicatie kenbaar maken dat ze op een duurzame manier aankoopt en om zich op die manier te onderscheiden van haar concurrenten.

Verder is duurzaam aankopen ook een goede zaak voor de gezondheid van uw werknemers. Uw personeel zal immers minder vaak ziek of afwezig zijn en doeltreffender werken.

Daarnaast zijn overheden belangrijke consumenten: ze geven zo’n 16 % van het BBP van de EU uit. Als de overheid duurzaam aankoopt, heeft dat een belangrijke impact voor de ondernemingen die haar diensten en producten leveren. Zij hebben een stap voor bij overheidsopdrachten!

Duurzaam internationaal aankopen

Natuursteen die door Indische kinderhanden ging. De strijd tegen bloeddiamanten. Het Europees Parlement dat zich buigt over de import van conflictmineralen. Smartphones en tablets die in erbarmelijke arbeidsomstandigheden worden geassembleerd. Het Rana Plaza-drama dat de modesector wakker schudde. 

In een wereld waarin iedereen met iedereen verbonden is en nieuws zich sneller verspreidt dan het licht, nestelen dergelijke feiten zich in het collectief geheugen. Vrijwel alle Belgische bedrijven kopen direct of indirect producten aan uit het buitenland. En de vijftig snelst groeiende landen zijn allemaal opkomende economieën. Ze zijn belangrijke potentiële handelspartners voor Belgische bedrijven. Zaken doen in deze landen biedt marktkansen voor Belgische ondernemers, maar ook verantwoordelijkheden. Door duurzaam te ondernemen, kunnen bedrijven winst maken en tegelijkertijd een positieve invloed uitoefenen op bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, corruptie en milieu-issues.

Productie- en handelsketens worden steeds complexer; vaak gaat de keten terug tot (ver) in het buitenland waar producten of onderdelen worden geproduceerd. De verantwoordelijkheid van Belgische ondernemers is ook grensoverschrijdend. Je moet weten waar grondstoffen vandaan komen, wat er speelt bij toeleveranciers en door wie producten vervaardigd worden. Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van een in België gevestigd bedrijf.

In een wereld die op verschillende vlakken tegen zijn grenzen aanloopt, hebben sectoren en bedrijven het echter nog altijd moeilijk om hun productieketen in kaart te brengen, laat staan hem van begin tot einde op een duurzame leest te schoeien.

Het contrast tussen de belofte en de realiteit blijkt té vaak schrijnend groot. Wie produceerde dit product? Waar?Waarmee? In welke omstandigheden? zijn vragen die consumenten, ngo’s, aankopers,… zich dus logischerwijze alsmaar vaker stellen. Wie deze realiteit negeert, riskeert imagoverlies. En zo komt, behalve ‘people’ en ‘planet’, plots ook ‘profit’ om de hoek kijken.

MVO Risico Checker

De MVO Risico Checker geeft inzicht in mogelijke risico's in landen waarnaar u exporteert, waar u zelf produceert of vanwaar u producten of diensten invoert. Via een gratis online tool maakt u zelf een MVO-risicoanalyse en krijgt u concrete tips om de risico’s te beperken. Zowel handig voor u als voor uw handelsrelaties.

Bronnen en links

Altimedes - realiseren van klimaatneutraliteit in vastgoed en logistiek

Altimedes is een advieskantoor dat ondernemingen en andere organisaties helpt bij het ontwikkelen, het realiseren en beheer van horizontale...

Expertise

Begeleiding van (lokale) overheden en ondernemingen bij het realiseren van klimaatneutraliteit...

AS4

AS4 is een erkend adviesbureau dat ondernemingen adviseert en ondersteunt op het gebied van kwaliteitszorg en managementsystemen met het oog op...

Expertise

AS4 onderscheidt zich door naast hoogstaande theoretische bijstand ook een praktische benadering...

Axudo

Axudo wil organisaties succesvoller maken door maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun DNA op te nemen!

Expertise

Ik ben een enthousiaste en gedreven process analist die haar kennis van processen en systemen wil...

AZ Oudenaarde vzw

Expertise

Kwalitatief hoogstaande basiszorg met ruimte voor een persoonlijke aanpak. De kwaliteit van...

Back to Nature

Ecologische uitvaartproducten voor mens als dier, bekeken vanuit een ecologisch, evoluerend en vernieuwend perspectief.

Bark Today

bARK.today is een non-profitorganisatie die iedereen wil activeren om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen....

Expertise
Bewustzijn rond duurzaam denken, wonen, leven, werken activeren en verandering teweeg brengen.
Terug naar boven