overleg tussen collega's

Diversiteit

Diversiteit – of verscheidenheid - uit zich op tal van vlakken: geslacht, leeftijd, nationaliteit (afkomst), handicap, huidskleur (uiterlijk), opleidingsniveau, seksuele geaardheid,… Organisaties komen er vandaag veel meer dan vroeger mee in aanraking. Een volwaardig MVO-beleid vraagt dan ook een diversiteitsbeleid met oog voor het potentieel van elke medewerker.

Aandacht voor diversiteit is onmiskenbaar een belangrijk facet geworden van het personeelsbeleid. Het aandeel van vrouwen en allochtonen in de actieve beroepsbevolking stijgt jaar na jaar. Die beroepsbevolking vergrijst, desondanks. Laaggeschoolden en mensen met een beperking krijgen meer kansen om door te stromen naar een reguliere job.

Inzetten op diversiteit levert bovendien een groter arbeidspotentieel in een krappe, onevenwichtige (hoge werkloosheid tegenover veel open vacatures) arbeidsmarkt.

In die context is de uitdaging voor elke organisatie het aanboren van het volledige potentieel van elke medewerker. Een beleid dat diversiteit tolereert, volstaat dan niet. Het is juist kwestie om de toenemende verscheidenheid te ondersteunen en te stimuleren.

Zo ontstaat een werkomgeving die aangenamer is.  En effectiever. Een organisatie die openstaat voor een veelheid aan meningen zal immers kunnen rekenen op net zoveel oplossingen.

Werving, onthaal, opleiding, doorstroming en retentie van nieuwe, diverse werknemers hebben baat bij een diversiteitsplan. Ondernemingen, organisaties en lokale besturen kunnen beroep doen op subsidies om een diversiteitsplan te ontwikkelen..

Daarnaast biedt het Loopbaan- en diversiteitsbeleid (het vroegere impulsbeleid Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD)) maatregelen voor het voeren van een diversiteitsbeleid. Daarmee draagt het beleid bij tot een meer evenredige participatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt.

Andere bronnen

 

City Pirates
Praktijkvoorbeeld

Het nieuwe voetbalseizoen draait weeral op volle toeren. Ook City Pirates, een Antwerpse vierdeklasser, geraakt stilaan onder stoom. Het eerste team prijkt vooralsnog bovenaan de rangschikking, maar de ambities van de club liggen niet alleen op sportief vlak. “City Pirates is een sociaal project, dus staat de maatschappelijke betrokkenheid voorop”,...

mensen in een gesprek aan een bureau
Praktijkvoorbeeld

ManpowerGroup gelooft al zeventig jaar dat het aanbieden van duurzame jobs leidt tot maatschappelijke ontwikkeling. Of zoals ze het zelf beschrijven: “In alles wat we doen, streven we naar een betere wereld van werk en helpen we mensen om hun potentieel ten volle te ontwikkelen en een duurzame loopbaan uit te bouwen.”...

Terug naar boven