overleg tussen collega's

Diversiteit

Diversiteit – of verscheidenheid - uit zich op tal van vlakken: geslacht, leeftijd, nationaliteit (afkomst), handicap, huidskleur (uiterlijk), opleidingsniveau, seksuele geaardheid,… Organisaties komen er vandaag veel meer dan vroeger mee in aanraking. Een volwaardig MVO-beleid vraagt dan ook een diversiteitsbeleid met oog voor het potentieel van elke medewerker.

Aandacht voor diversiteit is onmiskenbaar een belangrijk facet geworden van het personeelsbeleid. Het aandeel van vrouwen en allochtonen in de actieve beroepsbevolking stijgt jaar na jaar. Die beroepsbevolking vergrijst, desondanks. Laaggeschoolden en mensen met een beperking krijgen meer kansen om door te stromen naar een reguliere job.

Inzetten op diversiteit levert bovendien een groter arbeidspotentieel in een krappe, onevenwichtige (hoge werkloosheid tegenover veel open vacatures) arbeidsmarkt.

In die context is de uitdaging voor elke organisatie het aanboren van het volledige potentieel van elke medewerker. Een beleid dat diversiteit tolereert, volstaat dan niet. Het is juist kwestie om de toenemende verscheidenheid te ondersteunen en te stimuleren.

Zo ontstaat een werkomgeving die aangenamer is.  En effectiever. Een organisatie die openstaat voor een veelheid aan meningen zal immers kunnen rekenen op net zoveel oplossingen.

Andere bronnen

 

logo Hands-on Inclusion
Nieuws van 5 februari 2021

Het project ‘Hands-on Inclusion’ streeft naar een inclusieve en diverse arbeidsmarkt als het nieuwe normaal. Het is immers alle hens aan dek op die arbeidsmarkt en er is momenteel veel onbenut talent.

Hands-on inclusion is een project van Verso en Minderhedenforum in samenwerking met tal van andere organisaties.

voetbalstadion
Nieuws van 27 maart 2019

De Vlaamse regering geeft 173.690 EUR aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) in zijn werking te verankeren. Dat zijn doelstellingen op het vlak van onder meer klimaat, duurzame energie, gendergelijkheid en gezondheid die in 2015 werden goedgekeurd door alle 193 leden van...

Nieuws van 21 oktober 2015

Op 19 oktober vond het eerste The Shift Café plaats in Antwerpen bij Idea Labs. Het duurzaamheidsnetwerk bracht zijn leden bij elkaar om hen kennis te laten maken met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het moet de stap naar implementatie kleiner maken.

Terug naar boven