Persoon leest samenstelling en of gebruiksaanwijzing van een bioprodukt

Consumenten

De voordelen van een duurzame relatie opbouwen met de consumenten zijn legio. Organisaties die producten en diensten aanbieden aan consumenten en aan andere klanten hebben verantwoordelijkheden tegenover die consumenten en klanten. Tot die verantwoordelijkheden behoren het geven van voorlichting en nauwkeurige informatie, gebruik van eerlijke, transparante en zinvolle marketinginformatie, bevordering van duurzame consumptie, en veilige en gezonde producten en diensten met een vormgeving waardoor iedereen er toegang toe heeft. Binnen dit thema ligt de klemtoon op de uitbouw van duurzame klantenrelaties.

Organisaties en bedrijven hebben een grote invloed op het consumptiepatroon bij het grote publiek. Ze hebben de mogelijkheid mensen aan te moedigen om op een duurzame manier te consumeren.

Een transparantere wereld betekent beter geïnformeerde consumenten. Ze laten zich niet meer zo snel iets op de mouw spelden. De externe communicatie moet gekenmerkt worden door transparantie en eerlijkheid. Wanneer een bedrijf door de mand valt, verspreidt dat nieuwtje zich razendsnel. ...

Het belang van duurzame klantenrelaties is evident. Toch hanteren bedrijven vaak een kortetermijndenken bij het zoeken en behouden van klanten. Specifieke aandacht voor een klantenbeleid met het oog op duurzaamheid is dan ook geen slecht idee....

Om een duurzame relatie op te bouwen moeten organisaties onder meer de privacy van de consumenten beschermen. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, mogen die gegevens enkel verzamelen en verwerken als daarvoor toestemming is gegeven. Ook moet uitdrukkelijk omschreven zijn wat het doel ervan is en wat de organisatie met de gegevens zal doen.