Aanplanting van boom aan bedrijf

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de totale verscheidenheid aan leven op aarde. Die verscheidenheid is enorm en omvat mensen, dieren, planten en alle andere organismen. Biologen schatten dat er meer dan 40 miljoen soorten op de wereld zijn, waarvan we er enkel zo'n vier miljoen kennen. Biodiversiteit zorgt ervoor dat we kunnen beschikken over schoon water, vruchtbare grond, voedsel en grondstoffen voor onze economie. We zijn er dus afhankelijk van. Daarom moet het ons zorgen baren dat de bioversiteit in ijltempo afneemt.

Biodiversiteit neemt af

Europa verloor 30% van zijn biodiversiteit sinds 1970. In de tropen bedraagt dat percentage maar liefst 60%. Dat de bioversiteit afneemt is grotendeels te wijten aan menselijk handelen: milieuvervuiling, houtkap, overbevissing en urbanisatie. We gebruiken simpelweg meer natuurlijke hulpbronnen dan de aarde kan herstellen.

Het gevolg is grootschalige ontbossing, waterschaarste, uitstervende diersoorten en afnemende kwaliteit van landbouwgronden. Voor landbouw, bosbouw en visserij is een gezond ecosysteem en vruchtbare grond onmisbaar. Voorspeld wordt dat er een steeds fellere concurrentiestrijd zal ontstaan tussen de verschillende bestemmingen van land:

 • voor het verbouwen van voedsel
 • voor biobrandstof
 • voor urbanisatie
 • voor het houden van vee
 • voor natuurbehoud.

Als het verlies aan biodiversiteit onverminderd doorgaat, kost dit de wereldgemeenschap $50 miljard per jaar. (Global Diversity Outlook).

Urgentie

Verlies aan biodiversiteit creëert een groeiende urgentie bij samenlevingen en bedrijven om er iets aan te doen. Het verduurzamen van de productieketen is daartoe een essentieel instrument. Bedrijven worden daarbij niet alleen aangesproken op hun eigen handelen, maar ook op de effecten in de hele keten.

Daarnaast is een groeiend aantal bedrijfssectoren, vaak gesteund door overheden, actief om te verduurzamen. In het afgelopen decennium is een toename te zien van het aantal beschermde natuurgebieden. Toch valt de aandacht van het bedrijfsleven voor biodiversiteit nog tegen. Minder dan een vijfde van de grootste bedrijven ter wereld ziet biodiversiteit als een belangrijk strategisch thema.

Bedrijven en biodiversiteit

Belgische bedrijven hebben grote invloed op de wereldwijde biodiversiteit vanwege onze open economie: de import/export en handel in grondstoffen en producten. Vooral de landbouw, grondstoffenwinning en industrie hebben een groot effect op de biodiversiteit, doordat ze gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen. De invloed van bedrijven op biodiversiteit levert zowel risico's als kansen op.

Risco's

 • Reputatieschade: wanneer bedrijven geen rekening houden met de omgeving waarin zij opereren, kunnen er schandalen ontstaan die leiden tot reputatieschade. Met name in de levensmiddelen-, hout-, katoen- en oliesector komt dit regelmatig voor. 
 • Toegang tot land neemt af. Bedrijven die niet zorgen voor een adequate bescherming van de biodiversiteit van het land waar zij gebruik van maken, lopen het risico op uitputting en daardoor afnemende opbrengsten. 
 • De toegang tot kapitaal wordt steeds meer afhankelijk van voorwaarden die een bank stelt aan (aspecten van) biodiversiteit.
 • De toegang tot de markt wordt steeds meer bepaald door eisen die grote inkopers, zoals de overheid, stellen op dit punt.
 • Continuïteit in de voorziening van grondstoffen is alleen mogelijk als de biodiversiteit wordt versterkt.
 • Bedrijven lopen steeds meer kans op vertragingen of boetes wanneer zij zich niet aan regels en beleid houden.
 • Onvoorziene effecten van de bedrijfsvoering op de biodiversiteit kunnen leiden tot financiële aansprakelijkheid.

Kansen

 • Het ontwikkelen van producten of diensten die geen of weinig impact hebben op biodiversiteit.
 • Het creëren van markten voor ecosysteemdiensten. (bijvoorbeeld CO2 en water).
 • Het investeren in innovatie en onderzoek, bijvoorbeeld naar efficiënter grondstoffengebruik.
 • Ondernemingen die hun impact op de biodiversiteit meten, kunnen beter omgaan met de kansen en risico's.
 • De consument heeft een groeiende vraag naar (gecertificeerde) duurzame producten. Ook potentiële investeerders (pensioenfondsen, duurzame beleggers) letten steeds meer op dit aspect.
 • Nieuwe certificeringen en meetsystemen verhogen de druk op bedrijven om rekening te houden met biodiversiteit.

Bronnen

 • Biodiversiteitsrisico per sector, F&C Asset Management 2004, in: Business and biodiversity
 • Biodiversiteit op MVO Nederland

Co-Vibes

Bij Co-Vibes bieden we verfrissende diensten aan organisaties. Deze diensten worden uitgevoerd door talent dat op een kruispunt in hun carrière...

Expertise

Creatieve insteek, mensgerichte aanpak en onbevangen blik om uitdagingen aan te pakken in...

CO2LOGIC

CO2logic is gespecialiseerd in het berekenen, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot....

Expertise
CO2logic is gespecialiseerd is in de berekening, vermindering en compensatie van CO2-uitstoot.
composteerbare afvalzak
Praktijkvoorbeeld

The Compost Bag Company ontwikkelt composteerbare zakken en folies uit hernieuwbare grondstoffen. Een gebruikt zakje kan achteraf een tweede leven krijgen als inzamelzakje voor gft-afval.

“Er ligt voor composteerbare materialen een grote toekomst als ecologisch alternatief in voedselverpakkingen.”

CONSULTES

CONSULTES is uw deskundige partner op vlak van milieu en preventie. CONSULTES biedt o.a. volgende diensten aan: het invullen van de taken als...

Expertise

Voor de drie MVO-peilers (People, Planet, Profit) kan CONSULTES u, begeleiden bij het...

Coopkracht vzw - het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen

Coopkracht vzw is het netwerk voor coöperatieve bedrijven in Vlaanderen. In het kader van dit netwerk kunnen de coöperaties mekaar inspireren en...

Expertise
Kennis delen en ontwikkelen, beleidsbeïnvloeding, profilering van coöperaties

Corridor CVBA

Biodiversiteit is de groene motor van onze economie. De Europese Unie duidde de periode 2011-2020 aan als het ‘Decennium van de Biodiversiteit’....

Expertise

We geven advies inzake biodiversiteit en duurzaam groenbeheer voor bedrijven, scholen, zorgcentra...

Terug naar boven