vergadering met verschillende mensen in open lucht

Betrokken bij de maatschappij

Bedrijven investeren steeds meer expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving. Het levert niet altijd financiële winst op. Sommige voordelen zijn niet in geld uit te drukken. Daarom wordt er gesproken van Social Return on Investment. Denk aan goodwill ten aanzien van het bedrijf, minder ziekteverzuim en betrokken medewerkers. (Lees ook meer bij Samenwerkingsverbanden.)

Zeker wanneer een bedrijf onderneemt in het buitenland, kan het veel goodwill opleveren en zorgen dat het een 'license to operate' krijgt van de lokale bevolking. Ondernemers geven vaak aan dat deze activiteiten meer kosten dan ze (financieel) opleveren, benoemen zij nadrukkelijk de voordelen die niet financieel zijn uit te drukken. 

ISO 26000 kadert dit onderwerp als volgt in een internationale context. Een organisatie moet:

  • zichzelf beschouwen als een deel van, en niet apart van de gemeenschap;
  • de kenmerken van de gemeenschap waar zij contact mee hebben (cultuur, godsdiensten, tradities en geschiedenis, ...) erkennen en er gepaste waardering voor hebben;
  • de waarde van samenwerken erkennen en uitwisseling van ervaringen, middelen en resultaten ondersteunen;
  • de rechten van de leden van de gemeenschap om besluiten te nemen in verband met hun gemeenschap erkennen en daar gepaste waardering voor hebben.
logo Green Office Movement
Praktijkvoorbeeld

De Green Office Movement is een wereldwijde beweging die universiteiten verduurzaamt. Hoe? Onder meer door verspreiding van het Green Office model, netwerkontwikkeling en steun door workshops en kennis. In België zijn de Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en KU Leuven aangesloten. “Onze...

Praktijkvoorbeeld

Begin dit jaar is het eerste 'zero waste' café in Brussel geopend. Tijdens de voorbereiding hebben Victoria Lavenne en Sandrine Belgrado veel gepraat met mensen op hun weg. En zijn ze ook een jaar in de horecasector gaan werken. De start van hun Boentje Café verbindt hen met tal van mensen, die belangrijk zijn voor het welslagen van hun onderneming. 

SEABRIDGE - Interior Warehouse
Praktijkvoorbeeld

EFICO Group zet zich al jarenlang in voor duurzame ontwikkeling. Het familiebedrijf dat sinds 1926 handelt in groene - ruwe - koffie, is sinds 2003 als eerste koffiebedrijf lid van de United Nations Global Compact (UNGC). Jaarlijks schrijven ze hiervoor een rapport rond de vooruitgang op de 10 Principes rond Mensenrechten, Arbeid, Anti-Corruptie en het...

Terug naar boven