Mensen bespreken hun plannen in open lucht

Betrokken bij de buurt

Bedrijven worden wel vaker in verband gebracht met pijnpunten als bijvoorbeeld lawaai- en geurhinder of mobiliteitsproblemen. Een bedrijf heeft veel invloed, meer zelfs dan een doorsnee gezin en kan die positief, negatief of neutraal inzetten voor de buurt. 

Als ondernemer weet u dat uw bedrijf gebaat is bij een gezonde (sociale) omgeving. Vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving kan dan ook voor meer draagvlak zorgen voor uw bedrijf. 

Als een bedrijf actief meewerkt aan de (her)waardering van een buurt, heeft het verschillende mogelijkheden om dat te doen. Het bedrijf kan een dialoog uitbouwen tussen de buurtbewoners en bedrijfsmedewerkers, al of niet rond specifieke thema’s (pijnpunten voor de buurt) of een algemene kennismaking/bedrijfsvoorstelling organiseren.

Buurtorganisaties kunnen hierin een sensibiliserende rol spelen. Samenwerkingsverbanden met scholen in de omgeving, voor stageplaatsen en personeelsleden, zijn ook mogelijk. Het bedrijf kan personeelsleden ook stimuleren om in de buurt van het bedrijf te consumeren.

Op deze wijze wordt de drempel tussen bedrijf en buurt verlaagd. Dat is een win- winsituatie voor beide.

Als bedrijf zoekt u best als eerste contact met de spelers in de omgeving van het bedrijf. Een kleine test maakt snel duidelijk of uw bedrijf meer aandacht aan de buurt kan besteden:

  • Informeert u de buurt soms over uw activiteiten, investeringen en plannen?
  • Is er een contactpersoon voor de buurt?
  • Weet u wat de buurt denkt of verwacht van uw bedrijf?
  • Ontvangt u soms klachten van bewoners?
  • Heeft u al meegewerkt met organisaties in de buurt?

Als u op drie van de vijf vragen neen antwoordt, dan is het tijd voor actie!

Bronnen - Links

logo Green Deal Gedeelde Mobiliteit
Nieuws van 27 november 2017

Op 27 maart 2017 organiseerde The Shift samen met haar partners de eerste ondertekening van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit.   Een tweede ondertekeningsmoment staat gepland op 21 maart 2018 tijdens het Symposium Gedeelde Mobiliteit. Wil je deelnemen aan deze Green Deal dan kun je je aanmelden (met je acties) tot 1 februari 2018.

Vrouwen verstellen opgehaalde kledij
Nieuws van 11 mei 2018

Tot 11 juni 2018 kan jouw organisatie een projectvoorstel indienen dat een meerwaarde heeft voor de circulaire economie. Het ING Fonds ondersteunt degenen die hun vaardigheden en beroep uitoefenen met het oog op een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Goedgekeurde projecten kunnen op een financiële steun rekenen van tussen de €5000 en €25.000. 

Terug naar boven