Indicatoren

Definitie

Deze indicator geeft weer met welk vervoersmiddel de medewerkers zich dagelijks verplaatsen naar het werk.

Dit geeft u weer in percentages per soort transportmiddel.

Uitleg

De verschillende types transportmiddelen voor woon-werkverkeer worden vooraf bepaald. Het geheel moet wel steeds 100% zijn.

U moet 2 verschillende soorten gegevens invoeren per onderzochte periode:

  • aantal medewerkers dat zich met een bepaald transportmiddel verplaatst
  • aantal medewerkers dat in de periode actief was binnen de organisatie

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van uw Sustatoolproject. Afhankelijk van uw beschikbare gegevens is de startdatum variabel.