Indicatoren

Definitie

Waterverbruik (relatief) = totale watergebruik-terugvloeiing (na zuivering)/omzet

Het waterverbruik is het volledige volume water dat de onderneming verbruikt. Dit betekent dat water dat terugvloeit naar de bron (bv. rivier), niet mee in rekening wordt genomen. Het waterverbruik is relatief ten opzichte van de omzet.

Uitleg

U hebt de keuze:

• 1 cijfer voor waterverbruik ingeven (zie definitie waterverbruik); of

• kunnen splitsen in meerdere types watergebruik: ‘watergebruik in productie’, ‘watergebruik door sanitair’, ‘watergebruik voor schoonmaak’ en ‘waterverbruik voor overige’.

Gebruikers geven de verschillende delen van de formule in zoals vermeld bij definitie. De gebruiker kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de betrokken organisatie. De startdatum is variabel, afhankelijk van de gegevens die u als gebruiker hebt.