Indicatoren

Definitie

Voorraadevolutie = Hoeveelheid voorraad te veel of voorraadtekort (in periode x)/benodigde hoeveelheid (in periode x)

De voorraadevolutie brengt in kaart hoeveel (%) voorraad er te veel of te weinig aanwezig is van een bepaald materiaal. U kan de voorraadevolutie weergeven per grondstof, onderdeel of goed. U kan kiezen om enkel de meest bedrijfskritische stukken voorraad mee op te nemen in deze indicator.

Uitleg

U kan een aantal zaken zelf flexibel instellen en vastleggen:

• de verschillende resources (grondstoffen, onderdelen of goederen) die men wil opvolgen;

• hoeveelheid voorraad te veel of hoeveelheid voorraad tekort;

• benodigde hoeveelheid

• de periode waarover men wil rapporteren (bv. dag, week, maand, kwartaal, jaar …).

U kan de gegevens ingeven tot 1 jaar voor de startdatum van uw Sustatoolproject. De startdatum is variabel, afhankelijk van uw gegevens.