Indicatoren

Verpakkingsrecyclage

Definitie

Verpakkingsrecyclage (%) = aantal verpakkingen uit gerecycleerd materiaal of hergebruikte verpakkingen/aantal gebruikte eenheden verpakking.

De indicator ‘verpakkingsrecyclage’ brengt het gebruik van verpakkingen in de organisatie in kaart; meer bepaald de verpakkingen die herbruikt worden of uit gerecycleerd materiaal bestaan.

Verpakkingsrecyclage wordt uitgedrukt als percentage ten opzichte van het totale aantal verbruikte verpakkingen.

Uitleg

Gebruikers geven verschillende elementen zelf in. De gebruiker maakt de keuze:

• 1 cijfer voor verpakkingsrecyclage ingeven (zie definitie verpakkingsrecyclage);

of

• kunnen splitsen in meerdere types verpakking: ‘overige verpakking’, ‘verpakking voor interne verplaatsing’, ‘verkoop verpakking’ en ‘transportverpakking’. (Alle types samen is maximaal 100%, maar kan ook minder zijn.)

Gebruikers kunnen de verschillende delen van de formule ingeven zoals vermeld bij definitie. U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de betrokken organisatie. De startdatum is variabel, afhankelijk van de gegevens die u als gebruiker hebt.