Indicatoren

Verbetervoorstellen

Definitie

De indicator verbetervoorstellen geeft een overzicht van het aantal verbetervoorstellen dat in een bepaalde periode niet-behandeld, afgewezen, opgestart en afgerond is.

Een afgerond of afgewezen verbetervoorstel verdwijnt voor de volgende periode uit de gegevens, een opgestart of niet-behandeld voorstel schuift door naar de volgende periode.

Uitleg

U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de betrokken organisatie. De startdatum is variabel, afhankelijk van de gegevens die u als gebruiker hebt.