Indicatoren

Definitie

Vacaturetijd = de gemiddelde tijd die verstreken is tussen het plaatsen van een vacature en het aanwerven van een werknemer (ondertekening van de arbeidsovereenkomst).

Dit meet u in aantal dagen.

Uitleg

U kan de gemiddelde vacaturetijd enkel in aantal dagen invullen. U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.