Indicatoren

Definitie

Uitstroom = (aantal medewerkers dat organisatie verlaat) / (aantal medewerkers beginperiode x)

Deze indicator volgt het verloop binnen de organisatie op. Er is een verschil tussen gedwongen uitstroom, einde contract en vrijwillige uitstroom.

Uitstroom wordt gemeten ten opzichte van het aantal werknemers aan het begin van de gemeten periode. U drukt dit uit volgens percentages.

Uitleg

U geeft zelf volgende zaken in:

  • Aantal medewerkers dat de organisatie verlaat (per categorie)
  • Aantal medewerkers aan het begin van de meetperiode (x)

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.