Indicatoren

Definitie

Sponsorratio = totale sponsorbedrag/totale omzet

De sponsorratio geeft aan hoeveel de organisatie investeert in goede doelen, lokale verenigingen e.d.

Het is de bedoeling dat u enkel de sponsoring die te maken heeft met duurzaamheid of ethiek hierin opneemt.

Bijvoorbeeld:

  • Geld geven aan goede doelen
  • Materiaal van lokale scholen ondersteunen
  • Medewerkers tijdens de werkuren laten bijspringen in lokale verenigingen

Uitleg

Zowel het gesponsorde bedrag als de totale omzet wordt ingegeven. U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.