Indicatoren

Definitie

De productlevensduur is de periode waarin een product gebruikt kan worden zonder dat het definitief stuk gaat, uitgedrukt in dagen.

Uitleg

U geeft het volgende in:

• de productlevensduur per product, in dagen uitgedrukt;

• de verschillende producten.

U kan het aantal producten uitbreiden tot 10. U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van uw Sustatoolproject. De startdatum is variabel, afhankelijk van uw gegevens.