Indicatoren

Definitie

De indicator overlastklachten registreert het aantal klachten voor de omgeving over een bepaalde periode veroorzaakt door de organisatie.

Overlast omvat onder andere geluidsoverlast, lichtoverlast, geurhinder,…

Wat als overlast wordt beschouwd, moet u zelf definiëren.

Uitleg

U kan gegevens ingeven tot 1 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.