Indicatoren

Definitie

Opleidingsuren = (aantal opleidingsuren) / (aantal medewerkers)

Deze indicator toont aan hoeveel uur vorming de medewerkers krijgen rond diverse thema's. U kan zelf definiëren wat u als vorming beschouwt: interne opleiding, externe opleiding, on-the-job opleiding, avondlessen,...

Uitleg

Volgende zaken kan u zelf invullen:

• het totale aantal vormings- en opleidingsuren voor de volledige organisatie;

• het totale aantal medewerkers (niet VTE, maar werkelijke medewerkers) van de organisatie;

• de definitie van de soort opleiding.

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.