Indicatoren

Definitie

Ongevalfrequentie = aantal ongevallen/aantal gewerkte uren

De ongevalfrequentie registreert hoeveel ongevallen of incidenten zich voordoen op de werkvloer.

U kan zelf definiëren wat als ongeval of incident wordt gezien. U kan een ongeval op weg van/naar het werk dus ook meenemen in deze indicator, maar u moet dit op voorhand vastleggen.

Uitleg

U moet 3 verschillende zaken ingeven:

  • het aantal ongevallen of incidenten;
  • het aantal gewerkte uren in de onderzochte periode;
  • de definitie van een ongeval of incident.

U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.