Wat betekent duurzaamheid voor Universitas?

Sedert 2013 trekt Universitas Digital Printing resoluut de kaart van een duurzaam beleid. Als drukkerij en cursusdienst voor onder andere de Universiteit Antwerpen, komt onze onderneming veel in contact met verschillende academici. Niet onlogisch dus dat we binnen die kring op zoek gingen naar advies en begeleiding.

De spreekwoordelijke klik kwam er met professor Hans Verboven. Niet in het minst omdat hij een voor de ondernemer begrijpbare taal hanteert. Hij is - samen met de door hem ontwikkelde Sustatool - onze vaste sparringpartner geworden op ons MVO-pad.

De Sustatool is een zeer intuïtieve methode die een perfect dashboard vormt voor onze dagelijkse bedrijfsvoering. Het instrument helpt ons doelstellingen te bepalen en onze evolutie te meten en te vergelijken. Weg met het buikgevoel. ‘Meten is weten’ werd nog nooit zo concreet. En omdat de Sustatool zeer breed gaat, sluit hij naadloos aan bij een tool voor algemeen management.

De introductietijd bij zowel management als medewerkers was zeer kort omdat sommige eenvoudige ingrepen quasi onmiddellijk meetbare resultaten opleverden. Onze processen onder de loep nemen en het duurzame gedachtengoed met onze stakeholders delen, samen met de eraan gekoppelde innovatieve oplossingen, versterkte onze competitiviteit. De voorbeelden zijn legio waar we naast de evidente efficiëntiewinsten ook economisch mooie stappen vooruit maken.

In een razendsnel evoluerende wereld waar robotica de plak begint te zwaaien, is er misschien weer wat nood aan ‘gezond boerenverstand’. Ik meen dat geen enkel individu iets tegen een duurzame aanpak kan hebben. Als we onze planeet leefbaar willen houden voor de volgende generaties, zou elke onderneming op haar manier veel kunnen bijdragen om duurzaamheid in eenieders genen te stoppen. Vlaanderen is een fantastisch kmo-landschap waar ik al veel beslissingsnemers zie opstaan als geweldige duurzaamheidsambassadeurs die hopelijk begeesterend werken voor alle anderen.

Sustainable development goals