Bouwen aan de lange termijn

Stap voor stap doet de Sustatool zijn intrede in diverse sectoren. Wij polsten PR- en communicatieverantwoordelijke Annemie Vander Kuylen bij Confederatie Bouw in Antwerpen naar de eerste ervaringen met de Sustatool.

Confederatie bouw - Panel Duurzaamheid

Op welke manier bieden jullie aan bedrijven ondersteuning om te starten met de Sustatool?

In samenwerking met Ernst & Young vormden we Sustatool om tot Sustabuild: een vertaling op maat van onze sector. Zo zijn er bepaalde thema’s die, in het kader van duurzaamheid, van bijzonder belang zijn voor de bouwsector en die niet voldoende aan bod komen in de standaardtool. Op basis van deze onderwerpen organiseren we vijf workshops voor een panel van 32 personen. Dit zijn ondernemers uit zowel grote als kleine bedrijven waarvan sommigen al goed, en anderen minder bekend zijn met duurzaamheid. M.a.w. een goede mix die representatief is voor de bouwsector. De bevindingen uit deze workshops nemen we mee ter voorbereiding van het lanceringsevent van Sustabuild op 5 mei 2020. 

 

Wat biedt dit Sustabuild-traject aan de deelnemende panelleden?

Gelijklopend met de opbouw van de tool bekijken ze eerst de uitdagingen en kansen van de onderneming. Daarop worden prioritaire acties geïdentificeerd en wordt een actieplan opgemaakt. Tijdens dit traject is er steeds individuele begeleiding. Eens alle stappen doorlopen, ontvangen de deelnemende pioniers een attest voor efficiënt en duurzaam management.

 

Hoe ver staan jullie met de workshops?

De workshop ‘Mei circulariteit’ hebben we al achter de rug. We zetten ook voortdurend in op de communicatie rond Sustabuild, onder meer op onze social media waar onze volgers video’s kunnen bekijken met reacties uit het panel. Deze zijn zeer positief. De tweede workshop vindt plaats in augustus 2019. Dan zullen we het hebben over kwaliteit & marges. Later volgen nog de thema’s: gezondheid & veiligheid van medewerkers, energie & milieu en innovatie & digitalisering.

 

Waarom biedt de tool volgens u een meerwaarde voor de bouwsector?

Het doet nadenken over en stilstaan bij duurzaamheid. Bovendien helpt het om een visie op lange termijn uit de bouwen.

 

www.vcb.be