Indicatoren

Medewerkersverzuim

Definitie

Medewerkersverzuim = (aantal verzuimuren)/(aantal gewerkte uren)

U brengt alle niet gewerkte uren van medewerkers in de volledige organisatie in kaart.

Uitleg

Volgende cijfers kan u ingeven:

  • Een algemeen verzuimcijfer (zie definitie medewerkersverzuim);
  • Meerdere types verzuim zoals ‘verzuim wegens ziekte’, ‘verzuim wegens beroepsziekte’ en ‘ander verzuim’.

U moet de twee delen van de formule ingeven zoals deze vermeld zijn bij de definitie. U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.