Indicatoren

Medewerkerstevredenheid

Definitie

De medewerkerstevredenheid is een score die via een enquête of andere bevraging door de medewerkers wordt toegekend aan de organisatie.

Uitleg

U voert enkel de behaalde scores in. Aangezien de frequentie van dergelijke enquêtes of bevragingen wisselend is, kan u zelf de tijdas instellen.

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.