Indicatoren

Medewerkerincidenten bij transport

Definitie

Medewerkerincidenten bij transport = aantal incidenten bij distributie / aantal afgelegde kilometers voor distributie

De indicator medewerkerincidenten bij transport geeft het aantal ongevallen, klachten, verkeersovertredingen,... weer per afgelegde kilometer.

 

Uitleg

Wat u onder de term 'incident' begrijpt, moet u zelf definiëren.

U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare middelen is de startdatum variabel.