Indicatoren

Materiaalverbruik verpakking

Definitie

Materiaalverbruik verpakking = totaal volume aangekochte materialen voor verpakking/aantal geproduceerde eenheden

De indicator ‘materiaalverbruik verpakking’ brengt in kaart hoeveel materiaal u verbruikt voor de verschillende soorten verpakkingen die uw organisatie gebruikt. U brengt het materiaalverbruik verpakking in kaart ten opzichte van de geproduceerde eenheden. Dit moet zo laag mogelijk zijn. U moet rekening houden met de omvang van de verpakte goederen (bv. zeer kleine goederen die geen verpakking vereisen, maar wel een zeer hoog productieaantal hebben, kunnen buiten beschouwing worden gelaten om de score niet te beïnvloeden).

Uitleg

Gebruikers geven verschillende elementen zelf in. De gebruiker maakt zelf een keuze:

• 1 cijfer voor het totale materiaalverbruik voor verpakking ingeven (zie definitie materiaalverbruik verpakking);

of

• splitsen in meerdere types verpakking: ‘overige verpakking’, ‘verpakking voor interne verplaatsing’, ‘verkoop verpakking’ en ‘transportverpakking’.

Gebruikers geven de verschillende delen van de formule in zoals vermeld bij definitie.

U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de betrokken organisatie. De startdatum is variabel, afhankelijk van de gegevens die u als gebruiker hebt.