Indicatoren

Definitie

Materiaalverbruik = totaal volume aangekochte materialen voor productie/aantal geproduceerde eenheden

Het materiaalverbruik geeft aan hoeveel volume materiaal uw organisatie gebruikt voor de productie van één stuk. Het omvat al het materiaal dat nodig is voor de productie, wat dus meer zal zijn dan het materiaal dat nodig is voor het afgewerkte product. Het materiaalverbruik meet u per product.

Uitleg

U geeft het volgende in:

• het volume materialen dat werd gebruikt per product;

• het aantal geproduceerde eenheden per type product;

• de verschillende producten.

U kan het aantal producten uitbreiden tot 10. U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van uw Sustatoolproject. De startdatum is variabel, afhankelijk van uw gegevens.