Indicatoren

Definitie

De klanttevredenheid is een score die de klanten via een enquête of andere bevraging toekennen.

Uitleg

De gebruiker geeft enkel de behaalde scores in. De frequentie van klantentevredenheidsenquêtes is zeer wisselend. Daarom kunnen gebruikers de tijdas zelf instellen. U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de betrokken organisatie. De startdatum is variabel, afhankelijk van de gegevens die u als gebruiker hebt.