Hoe werkt het - 5 fases van continue verbetering

De Sustatool methode biedt een managementproces-aanpak voor zelfsturende teams in organisaties. Hierbij kan u diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitrollen en monitoren.

De Sustatool is een toegankelijk managementproces in 5 fases gebaseerd op een systeem van continue verbetering, waarbij u:

 1. kijkt wat u al doet en wat de anderen doen (Analyseer),
 2. inzet op wat u beter wil doen (Geef richting),
 3. acties kiest uit een optielijst per thema (Concretiseer),
 4. deze acties koppelt aan doelstellingen en een projectplanning- en uitvoering (Voer uit),
 5. controleert of de doelstellingen bereikt werden (Rapporteer).

De Sustatool bestaat verder uit een volledig individualiseerbaar dashboard van 15 duurzaamheids- en optimalisatiethema’s waaruit u kan kiezen, verspreid over het niveau van:

 1. product/service excellentie,
 2. operationele excellentie,
 3. organisationele excellentie.

Per thema worden tientallen concrete en uitvoerbare duurzaamheidsinitiatieven beschreven die ook een financiële meerwaarde bieden. Ten slotte biedt de Sustatool een volledig individualiseerbare reeks van standaard-KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicatoren) over alle thema’s, die een perfecte monitoring van de evolutie mogelijk maken.

Deze werkwijze heeft volgende grote voordelen:

 • een systematische aanpak die inzet op àlle facetten van de organisatie,
 • eenvoudig model met duidelijke fases en doe-boek,
 • laagdrempelig en toegankelijk,
 • u kan op enkele thema's/acties werken en moet niet alles tegelijk doen,  
 • meetbare impact van de ondernomen acties staat centraal.