Hoe werkt het - 5 fases van continue verbetering

Dankzij de Sustatool kan u als KMO of kleinere organisatie werk maken van een duurzaamheidsbeleid. Maar hoe begint u eraan? Hoe verbindt u reeds bestaande initiatieven? Hoe verankert u duurzaamheid in de strategie? Deze tool biedt u een systematische en praktische no-nonsense aanpak. Met de Sustatool krijgt uw beleid een duurzaam duwtje in de rug.

De Sustatool methode biedt een managementproces-aanpak voor zelfsturende teams in organisaties. Hierbij kan u diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitrollen en monitoren.

De Sustatool is een toegankelijk managementproces in 5 fasen gebaseerd op een systeem van continue verbetering, waarbij u:

 1. kijkt wat u al doet en wat de anderen doen (Analyseer),
 2. inzet op wat u beter wil doen (Geef richting),
 3. acties kiest uit een optielijst per thema (Concretiseer),
 4. deze acties koppelt aan doelstellingen en een projectplanning- en uitvoering (Voer uit),
 5. een controle doet of doelstellingen bereikt werden (Rapporteer).

De Sustatool bestaat verder uit een volledig individualiseerbaar dashboard van 15 duurzaamheids- en optimalisatiethema’s waaruit u kan kiezen, verspreid over het niveau van:

 1. product/service excellentie,
 2. operationele excellentie,
 3. organisationele excellentie.

Per thema worden tientallen concrete en uitvoerbare duurzaamheidsinitiatieven beschreven die ook een financiële meerwaarde bieden. Tenslotte biedt de Sustatool een volledig individualiseerbare reeks van standaard KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicatoren) over alle thema’s die een perfecte monitoring van de evolutie toelaten.

Deze werkwijze heeft als grote voordelen:

 • een systematische aanpak die inzet op àlle facetten van de organisatie,
 • eenvoudig model met duidelijke fases en doeboek,
 • laagdrempelig en toegankelijk,
 • u kan op enkele thema's/acties werken en moet niet alles tegelijk doen,  
 • meetbare impact van de ondernomen acties staat centraal.