Geef richting

In deze stap bepaalt u de duurzame visie van uw organisatie. Dit kan de formulering zijn van een duurzaamheidsvisie of het afstemmen van de bestaande visie op de organisatievisie. De duurzaamheidsvisie houdt een omschrijving in gericht op de toekomst. Hierbij geeft u duidelijk aan wat uw organisatie wil bereiken op het vlak van duurzaamheid. Het is belangrijk dat deze visie aantrekkelijk, haalbaar, gericht, flexibel en communiceerbaar is.