Geef richting

In deze stap bepaalt u de duurzame visie van uw organisatie. Dit kan de formulering zijn van een duurzaamheidsvisie of het afstemmen van de bestaande visie op de organisatievisie. De duurzaamheidsvisie houdt een omschrijving in gericht op de toekomst. Hierbij geeft u duidelijk aan wat uw organisatie wil bereiken op het vlak van duurzaamheid. Het is belangrijk dat deze visie aantrekkelijk, haalbaar, gericht, flexibel en communiceerbaar is.

Na het analyseren van duurzaamheid binnen uw organisatie is het belangrijk om de huidige situatie af te stemmen met de duurzaamheidsvisie en organisatiestrategie.

Om duurzame resultaten te creëren binnen uw organisatie is het belangrijk dat deze afgestemd zijn op elkaar en de neuzen in dezelfde richting staan. Dankzij de beschikbare ondersteunende instrumenten kan u richting geven aan uw duurzaamheidsbeleid en uw organisatie klaarstomen om concrete acties op poten te zetten. 

Hebt u hulp of ondersteuning nodig? Schrijf u in voor een begeleid traject of contacteer ons via onze helpdesk!